Skip to content

Press releases

Non Regulatory

Stillfront slutför återköp av egna aktier

Stillfront Group AB (publ) (”Stillfront”) har slutfört det program för förvärv av egna aktier som offentliggjordes den 14 maj 2024. Stillfront förvärvade 9 826 286 egna aktier på Nasdaq Stockholm mellan den 15 maj och den 20 juni till ett sammanlagt belopp om cirka 122 miljoner kronor.

Non Regulatory

Stillfront slutför återköp av egna aktier

Stillfront Group AB (publ) (”Stillfront”) har idag slutfört de återköp av egna aktier som offentliggjordes den 25 april 2024. Totalt har 5 273 840 egna aktier förvärvats på Nasdaq Stockholm mellan den 25 april och 14 maj 2024 till ett sammanlagt belopp om 60 miljoner kronor.

Regulatory

Kallelse till årsstämma i Stillfront Group AB (publ)

Aktieägarna i Stillfront Group AB (publ), org.nr 556721-3078 (”Bolaget” eller ”Stillfront”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 14 maj 2024 klockan 16.00 i Mannheimer Swartlings lokaler på Norrlandsgatan 21 i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnar klockan 15.30.