Stillfront Group rekryterar ansvarig för M&A

Stillfront Group announces Head of M&A

Stillfront Group AB: Stillfront Group completes the acquisition of Playa Games GmbH and issues new shares

Stillfront Group AB: Stillfront Group fullföljer förvärvet av Playa Games GmbH och emitterar nya aktier

Stillfront: Bytro Labs releases a new version of Supremacy 1914

Stillfront Group acquires Playa Games GmbH

Stillfront Group förvärvar Playa Games GmbH

Stillfront: Simutronics reclaims publishing services

Simutronics reclaims publishing services

Simutronics återtar förläggartjänster

Bytro Labs releases a new version of Supremacy 1914

Bytro Labs lanserar en ny version av Supremacy 1914

Stillfront Group AB: eRepublik.com in soft launch on mobile

eRepublik.com i mjuklansering för mobilen

eRepublik.com in soft launch on mobile

Stillfront: Founders of Goodgame Studios to focus on ownership role

Stillfront: Grundarna av Goodgame Studios fokuserar på ägarrollen

Stillfront Group AB: Stillfront Interim Report January – September 2018

Stillfront Group AB: Stillfront Delårsrapport januari – september 2018

Stillfront Group AB: Stillfront confirms 23 November 2018 as the redemption date of its outstanding 500 MSEK senior secured bond loan

Stillfront Group AB: Stillfront bekräftar den 23 november 2018 som dagen för återlösen av dess utestående obligationslån om SEK 500 miljoner

Stillfront Group AB: Stillfront emitterar 600 miljoner kronor i 4-åriga seniora icke-säkerställda obligationer

Stillfront Group AB: Stillfront issues 600 MSEK in 4-year senior unsecured bonds

Stillfront Group AB: Invitation to Stillfront Group Q3 presentation

Invitation to Stillfront Group Q3 presentation

Inbjudan till Stillfront Groups kvartalsrapport för tredje kvartalet 2018

Stillfront Group AB: Stillfront provides selected preliminary financial information for the third quarter 2018

Stillfront Group AB: Stillfront offentliggör begränsad preliminär finansiell information för tredje kvartalet 2018

Stillfront Group AB: Stillfront gives conditional notice for early redemption of outstanding bond loan

Stillfront Group AB: Stillfront annonserar villkorad förtidsinlösen av utestående obligationslån

Stillfront Group AB: Stillfront contemplates issuance of a new bond loan and investigates the possibility for securing a new bank financing package

Stillfront Group AB: Stillfront överväger emission av nytt obligationslån och utreder möjlighet till upptagande av nytt bankfinansieringspaket

Stillfront Group AB: Stillfront Group – Nomination Committee for the 2019 Annual General Meeting

Stillfront Group AB: Stillfront Group – Valberedning inför årsstämman 2019

Stillfront Group AB: Stillfront announces that CFO Sten Wranne will leave his position during the second half of 2019

Stillfront Group AB: Stillfronts CFO Sten Wranne aviserar att han lämnar verksamheten under andra halvåret 2019

Stillfront Group AB: Stillfront Group completes the acquisition of Imperia Online JSC

Stillfront Group AB: Stillfront Group fullföljer förvärvet av Imperia Online JSC

Stillfront Group resolves on new issue in kind in advance of the acquisition of Imperia Online JSC

Stillfront Group beslutar om apportemission inför förvärvet av Imperia Online JSC

Stillfront Group AB: Stillfront changes Certified Adviser from Avanza Bank AB to FNCA Sweden AB

Stillfront Group AB: Stillfront byter Certified Adviser från Avanza Bank AB till FNCA Sweden AB

Stillfront Group AB: MAU grew by 15% YoY

Stillfront Group AB: MAU växte med 15% YoY

Stillfront Group AB: Babil Games launches Arab Gamers’ League

Babil Games launches Arab Gamers’ League

Babil Games lanserar Arab Gamers’ League

Call of War is coming to Steam October 19

Stillfront Group AB: Stillfront Group acquires Imperia Online JSC

Stillfront Group AB: Stillfront Group förvärvar Imperia Online JSC

Stillfront Group AB: Simutronics announces “SIEGE: World War II”

Stillfront Group AB: Simutronics lanserar “SIEGE: World War II”

Stillfront: eRepublik Labs launches “Vietnam War: Platoons” globally

Stillfront: eRepublik Labs lanserar “Vietnam War: Platoons” globalt

Stillfront: Babil Games announces global version of Nida Harb III

Stillfront: Babil Games lanserar global version av Nida Harb III

Stillfront Group AB: Stillfront Interim Report Jan – Jun 2018

Stillfront Group AB: Stillfront Delårsrapport jan – jun 2018

Stillfront Group AB: Stillfront Group announces Head of IR & Communications

Stillfront Group announces Head of IR & Communications

Stillfront Group rekryterar IR- och kommunikationschef

Stillfront Group AB: Stillfront resolves to allot subscribed shares to the sellers of eRepublik

Stillfront Group AB: Stillfront beslutar om tilldelning av tecknade aktier till säljarna av eRepublik

Stillfront Group AB: eRepublik Labs announces Vietnam War: Platoons

Stillfront Group AB: eRepublik Labs lanserar Vietnam War: Platoons

Stillfront Group AB: Goodgame announces BIG COMPANY: Skytopia

Stillfront Group AB: Goodgame lanserar BIG COMPANY: Skytopia

Stillfront Group AB: MAU grew by 26% YoY

Stillfront Group AB: MAU växte med 26% YoY

Stillfront Group AB: eRepublik Labs Prepares Launch of Battle Star Arena

Stillfront Group AB: eRepublik Labs förbereder lanseringen av Battle Star Arena

Stillfront Group AB: Goodgame EMPIRE: Millennium Wars launches on Web

Stillfront Group AB: Goodgame EMPIRE: Millennium Wars för browser lanseras

Stillfront Group AB: Stillfront resolves to allots subscribed shares to the seller of Simutronics Corp

Stillfront Group AB: Stillfront beslutar om tilldelning av tecknade aktier till säljaren av Simutronics Corp

Stillfront Group AB: Unravel Two launches today

Stillfront Group AB: Unravel Two lanseras idag

Stillfront: BIG FARM: Mobile Harvest gets major content update

Stillfront: BIG FARM: Mobile Harvest får stor uppdatering

Stillfront Group AB: Announcement from annual general meeting in Stillfront Group AB (publ) 30 May 2018

Stillfront Group AB: Kommuniké från årsstämma i Stillfront Group AB (publ) den 30 maj 2018

Stillfront Group AB: Football Empire launched globally

Stillfront Group AB: Football Empire lanserat globalt

Stillfront Group AB: Stillfront Interim Report Jan – Mar 2018

Stillfront Group AB: Stillfront delårsrapport jan – mar 2018

Stillfront Group AB: Stillfront announces consent solicitation

Stillfront Group AB: Stillfront tillkännager förfrågan om förändring av obligationsvillkor

Stillfront will Participate at Redeye Gaming Day

Stillfront Group AB: Stillfront Publishes 2017 Annual Report

Stillfront Group AB: Stillfront publicerar årsredovisning 2017

Stillfront Group AB: Notice of AGM in Stillfront Group AB (publ)

Stillfront Group AB: Kallelse till årsstämma i Stillfront Group AB (publ)

Stillfront Group AB: Stillfront: Strong user growth YoY

Stillfront Group AB: Stillfront: Strong user growth YoY

Stillfront Group AB: Stillfront: Stark tillväxt i spelarvolym YoY

eRepublik’s World at War Reaches Over 5 Million Installs

Stillfront: EMPIRE: Millennium Wars launches next week

Stillfront: EMPIRE: Millennium Wars lanseras nästa vecka

Stillfront: Call of War launches globally on Android and iOS

Stillfront: Call of War lanseras globalt på Android och iOS

Stillfront: Conflict of Nations launched on Steam

Conflict of Nations launched on Steam

Conflict of Nations lanserat på Steam

Stillfront: Big Farm: Mobile Harvest best launch for Goodgame

Stillfront: Big Farm: Mobile Harvest bästa lanseringen för Goodgame

Stillfront Group AB: Correction Stillfront Year End Report 2017

Stillfront Group AB: Rättelse Stillfront Bokslutskommuniké januari-december 2017

Stillfront Group AB: Stillfront Year End Report 2017

Stillfront Group AB: Stillfront Bokslutskommuniké januari-december 2017

Stillfront Group AB: Nida Harb 3: Empire of Steel featured on Android

Stillfront Group AB: Nida Harb 3: Empire of Steel featured på Android

FKL Holding omstrukturerar ägandet

FKL restructures its ownership

Stillfront Group AB: Stillfront completes the acquisition of Goodgame Studios

Stillfront Group AB: Stillfront fullföljer förvärvet av Goodgame Studios

Stillfront Group AB: Stillfront with Goodgame Studios – more than 5 million MAUs

Stillfront Group AB: Stillfront med Goodgame Studios – mer än 5 miljoner MAU

Stillfront Group AB: Announcement from extraordinary general meeting Jan 9, 2018

Stillfront Group AB: Kommuniké från extra bolagsstämma 9 jan 2018