Kommuniké från extra bolagsstämma i Stillfront Group AB (publ) den 10 december 2019

Announcement from extraordinary general meeting in Stillfront Group AB (publ) 10 December 2019

Johanna Bergsten har utsetts till General Counsel på Stillfront Group

Johanna Bergsten has been appointed as General Counsel of Stillfront Group

Stillfronts kapitalmarknadsdag 2019

Stillfront Capital Markets Day 2019

Interim report, Q3 2019

Delårsrapport, Q3 2019

Kallelse till extra bolagsstämma i Stillfront Group AB (publ)

Notice of extraordinary general meeting in Stillfront Group AB (publ)

Valberedning inför årsstämman 2020

Nomination Committee for the 2020 Annual General Meeting

Presentation av Stillfront Groups resultat juli-september 2019

Presentation of Stillfront Group´s results for July – September 2019

Goodgame Studios, en del av Stillfront Group, lanserar EMPIRE: Age of Knights globalt

Goodgame Studios, part of Stillfront Group, announces the global release of EMPIRE: Age of Knights

Stillfront Group: MAU växte med 30% YoY

Stillfront Group AB: MAU grows 30% YoY

Stillfronts kapitalmarknadsdag 2019

Stillfront Group´s Capital Markets Day 2019

Phillip Knust is appointed Group CPO of Stillfront Group

Phillip Knust utses till CPO på Stillfront Group

Stillfront beslutar om tilldelning av tecknade aktier till säljarna av Imperia Online, eRepublik samt Babil Games

Stillfront resolves to allot subscribed shares to the sellers of each of Imperia Online, eRepublik and Babil Games

Stillfront noterar 5-åriga seniora icke-säkerställda obligationer om 500 miljoner kronor på Open Market-segmentet på Frankfurtbörsen

Stillfront lists 500 MSEK 5-year senior unsecured bonds on the Frankfurt Stock Exchange Open Market

Delårsrapport, Q2 2019

Interim report, Q2 2019

Presentation of Stillfront Group´s results for April – June 2019

Stillfront Group: MAU växte med 39% YoY

Stillfront Group AB: MAU grows 39% YoY

Stillfront Group fullföljer förvärvet av KIXEYE, Inc.

Stillfront Group completes the acquisition of KIXEYE, Inc.

Stillfront emitterar 500 miljoner kronor i 5-åriga seniora icke-säkerställda obligationer

Stillfront issues 500 MSEK in 5-year senior unsecured bonds

Stillfront: eRepublik Labs lanserar nya spelet “Game of Trenches – WW1”

Stillfront: eRepublik Labs launches its new game “Game of Trenches – WW1”

Stillfront contemplates issuance of a new bond loan

Stillfront överväger emission av nytt obligationslån

Stillfront genomför riktad nyemission om cirka 500 miljoner kronor – utökar framtida finansiell flexibilitet

Stillfront conducts directed share issue of SEK 500 million – advancing future financial flexibility

Stillfront offentliggör avsikt att genomföra riktad nyemission av aktier

Stillfront explores the conditions for conducting a directed share issue

Stillfront Group acquires KIXEYE, Inc. and secures new debt financing

Stillfront Group förvärvar KIXEYE, Inc. och säkerställer ny finansiering

Kommuniké från årsstämma i Stillfront Group AB (publ) den 9 maj 2019

Announcement from annual general meeting in Stillfront Group AB (publ) 9 May 2019

Delårsrapport, Q1 2019

Interim report, Q1 2019

Stillfront publishes Annual Report for 2018

Stillfront publicerar årsredovisning för 2018

Presentation of Stillfront Group´s results for January – March 2019

Presentation av Stillfront Groups resultat januari-mars 2019

Notice of annual general meeting in Stillfront Group AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Stillfront Group AB (publ)

Stillfront Group AB: MAU grows 20% YoY

Stillfront Group AB: MAU växte med 20% YoY

Alexis Bonte is appointed Group COO of the Stillfront Group

Alexis Bonte har utsetts till COO på Stillfront Group

Stillfront Group utser Oleg Savschouk och Phillip Knust som ny CEO och CPO för Goodgame Studios

Stillfront Group appoints Oleg Savschouk and Phillip Knust as new CEO and CPO at Goodgame Studios

Bokslutskommuniké 2018

Year-End Report 2018

Presentation of Stillfront Group´s results for January – December 2018

Presentation av Stillfront Groups resultat januari-december 2018

Stillfront Group lanserar Siege World War II globalt

Stillfront Group launches Siege World War II globally

Stillfront Group lanserar Strike of Nations globalt

Stillfront Group launches Strike of Nations globally

Stillfront Group AB: Andreas Uddman has been appointed as Stillfront Group’s new CFO

Stillfront Group AB: Andreas Uddman har utsetts till ny CFO på Stillfront Group

Stillfront Group AB: Positiv utveckling av användarbasen

Stillfront Group AB: Positive userbase development

Stillfront Group AB: Stillfront Group publishes approved bond prospectus in anticipation of listing of its bonds on Nasdaq Stockholm

Stillfront Group AB: Stillfront Group publicerar godkänt obligationsprospekt i väntan på notering av dess obligationslån på Nasdaq Stockholm