Stillfront acquires mobile strategy game Iron Throne: The Firstborn

Stillfront förvärvar det mobila strategispelet Iron Throne: The Firstborn

Stillfront’s Capital Markets Day 2021

Stillfronts kapitalmarknadsdag 2021

Stillfront Group utnämner Amy Lee till Senior Vice President Synergies & Operations

Amy Lee joins Stillfront Group as Senior Vice President Synergies & Operations

Stillfront Groups delårsrapport för juli – september 2021, inklusive indikativ prognos för Q4 2021

Stillfront Group’s Interim Report July – September 2021, including indicative guidance for Q4 2021

Presentation of Stillfront Group’s results for July – September 2021

Presentation av Stillfront Groups resultat för juli – september 2021

Increased number of shares and votes in Stillfront Group during October 2021

Ändring av antal aktier och röster i Stillfront Group under oktober 2021

Valberedningen utsedd i Stillfront Group AB (publ)

Nomination Committee appointed in Stillfront Group AB (publ)

Welcome to Stillfront’s Capital Markets Day 2021

Välkommen till Stillfronts kapitalmarknadsdag 2021

Kommuniké från extra bolagsstämma i Stillfront Group AB (publ) den 4 oktober 2021

Announcement from the extraordinary general meeting in Stillfront Group AB (publ) 4 October 2021

Stillfront Group completes the acquisition of Jawaker FZ LLC

Stillfront Group fullföljer förvärvet av Jawaker FZ LLC

Ändring av antal aktier och röster i Stillfront Group under september 2021

Increased number of shares and votes in Stillfront Group during September 2021

Save the date: Stillfront anordnar kapitalmarknadsdag 17 november 2021

Save the date for Stillfront’s Capital Markets Day on November 17, 2021

Kallelse till extra bolagsstämma i Stillfront Group AB (publ)

Notice of Extraordinary General Meeting in Stillfront Group AB (publ)

Stillfront Group has successfully completed a directed issue raising proceeds of SEK 1 billion to finance the acquisition of Jawaker

Stillfront Group har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission av aktier och tillförs därigenom en miljard SEK för att finansiera förvärvet av Jawaker

Stillfront Group avser att genomföra en riktad nyemission av aktier om en miljard SEK för att finansiera förvärvet av Jawaker

Stillfront Group intends to carry out a directed share issue of SEK 1 billion, primarily to finance the acquisition of Jawaker

Stillfront Group acquires Jawaker and continues expansion in the MENA region and intends to raise new financing

Stillfront Group förvärvar Jawaker och fortsätter expansionen i MENA-regionen samt avser inhämta ny finansiering

Stillfront Groups delårsrapport för april – juni 2021, inklusive indikativ prognos för Q3 2021

Stillfront Group’s Interim Report April – June 2021, including indicative guidance for Q3 2021

Ändring av antal aktier och röster i Stillfront Group under juli 2021

Increased number of shares and votes in Stillfront Group during July 2021

Presentation of Stillfront Group’s results for April – June 2021

Presentation av Stillfront Groups resultat för april – juni 2021

The earn-out considerations for 2020 to the sellers of certain previously acquired entities have been determined

Tilläggsköpeskillingar för 2020 till säljarna av vissa tidigare förvärvade bolag har fastställts

Announcement from the extraordinary general meeting in Stillfront Group AB (publ) 17 June 2021

Kommuniké från extra bolagsstämma i Stillfront Group AB (publ) den 17 juni 2021

Stillfront acquires mobile idle role-playing game Crush Them All

Stillfront förvärvar det mobila rollspelet Crush Them All

Ändring av antal aktier och röster i Stillfront Group under maj 2021

Increased number of shares and votes in Stillfront Group during May 2021

Notice of Extraordinary General Meeting in Stillfront Group AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Stillfront Group AB (publ)

Stillfront Group has been approved for listing on Nasdaq Stockholm

Stillfront Group har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm

Stillfront Group bedöms uppfylla noteringskraven för notering på Nasdaq Stockholm, publicerar prospekt och har ansökt om notering av bolagets aktier i samband med listbytet

Stillfront Group has been assessed to fulfill the listing requirements for Nasdaq Stockholm, publishes a prospectus and has applied for admission of the company’s shares in connection with the list change

Stillfront emitterar 1 500 miljoner kronor i 4-åriga seniora icke-säkerställda obligationer

Stillfront issues SEK 1,500m in 4-year senior unsecured bonds

Kommuniké från årsstämma i Stillfront Group AB (publ) den 11 maj 2021

Announcement from the Annual General Meeting in Stillfront Group AB (publ) 11 May 2021

Stillfront Group completes the acquisition of Game Labs Inc.

Stillfront Group fullföljer förvärvet av Game Labs Inc.

Stillfront Group acquires Game Labs Inc. and further strengthens its portfolio of strategy and action games and presents FY 2021 guidance for the acquisition

Stillfront Group förvärvar Game Labs Inc. och stärker ytterligare sin portfölj av strategi- och actionspel och presenterar vägledning för 2021 för förvärvet

Stillfront contemplates issuance of SEK bonds under a new bond framework

Stillfront överväger att ta upp ett seniort icke-säkerställt obligationslån i svenska kronor under ett nytt ramverk

Stillfront Groups delårsrapport för januari – mars 2021

Stillfront Group’s Interim Report January – March 2021

Stillfront invites shareholders to a webcast ahead of the Annual General Meeting 2021

Stillfront bjuder in aktieägare till webbsändning inför årsstämman 2021

Stillfront publishes Annual & Sustainability Report for 2020

Stillfront publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2020

Presentation of Stillfront Group’s results for January – March 2021

Presentation av Stillfront Groups resultat för januari – mars 2021

Notice of Annual General Meeting in Stillfront Group AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Stillfront Group AB (publ)

Andrew N. Green joins Stillfront Group as Senior Vice President Operations & Growth

Stillfront Group utnämner Andrew N. Green till Senior Vice President Operations & Growth

Stillfront Group completes the acquisition of Moonfrog Labs

Stillfront Group fullföljer förvärvet av Moonfrog Labs

Stillfront Group starts reporting on organic growth and discloses organic growth rate for Q4 and full-year 2020

Stillfront Group börjar rapportera organisk tillväxt och offentliggör organisk tillväxt för Q4 och helåret 2020

Stillfront Groups Bokslutskommuniké 2020

Stillfront Group Year-End Report 2020

Presentation of Stillfront Group’s results for October – December, 2020

Presentation av Stillfront Groups resultat för oktober – december 2020

Stillfront Group förvärvar Moonfrog och går in på den indiska subkontinenten

Stillfront Group acquires Moonfrog and enters the Indian subcontinent

Stillfront Group completes the acquisition of Super Free Games

Stillfront Group fullföljer förvärvet av Super Free Games