Stillfront Group rekryterar ansvarig för M&A

Stillfront Group AB: Stillfront Group fullföljer förvärvet av Playa Games GmbH och emitterar nya aktier

Stillfront Group förvärvar Playa Games GmbH

Simutronics återtar förläggartjänster

Bytro Labs lanserar en ny version av Supremacy 1914

eRepublik.com i mjuklansering för mobilen

Stillfront: Grundarna av Goodgame Studios fokuserar på ägarrollen

Stillfront Group AB: Stillfront Delårsrapport januari – september 2018

Stillfront Group AB: Stillfront bekräftar den 23 november 2018 som dagen för återlösen av dess utestående obligationslån om SEK 500 miljoner

Stillfront Group AB: Stillfront emitterar 600 miljoner kronor i 4-åriga seniora icke-säkerställda obligationer

Inbjudan till Stillfront Groups kvartalsrapport för tredje kvartalet 2018

Stillfront Group AB: Stillfront offentliggör begränsad preliminär finansiell information för tredje kvartalet 2018

Stillfront Group AB: Stillfront annonserar villkorad förtidsinlösen av utestående obligationslån

Stillfront Group AB: Stillfront överväger emission av nytt obligationslån och utreder möjlighet till upptagande av nytt bankfinansieringspaket

Stillfront Group AB: Stillfront Group – Valberedning inför årsstämman 2019

Stillfront Group AB: Stillfronts CFO Sten Wranne aviserar att han lämnar verksamheten under andra halvåret 2019

Stillfront Group AB: Stillfront Group fullföljer förvärvet av Imperia Online JSC

Stillfront Group beslutar om apportemission inför förvärvet av Imperia Online JSC

Stillfront Group AB: Stillfront byter Certified Adviser från Avanza Bank AB till FNCA Sweden AB

Stillfront Group AB: MAU växte med 15% YoY

Babil Games lanserar Arab Gamers’ League

Stillfront Group AB: Stillfront Group förvärvar Imperia Online JSC

Stillfront Group AB: Simutronics lanserar “SIEGE: World War II”

Stillfront: eRepublik Labs lanserar “Vietnam War: Platoons” globalt

Stillfront: Babil Games lanserar global version av Nida Harb III

Stillfront Group AB: Stillfront Delårsrapport jan – jun 2018

Stillfront Group rekryterar IR- och kommunikationschef

Stillfront Group AB: Stillfront beslutar om tilldelning av tecknade aktier till säljarna av eRepublik

Stillfront Group AB: eRepublik Labs lanserar Vietnam War: Platoons

Stillfront Group AB: Goodgame lanserar BIG COMPANY: Skytopia

Stillfront Group AB: MAU växte med 26% YoY

Stillfront Group AB: eRepublik Labs förbereder lanseringen av Battle Star Arena

Stillfront Group AB: Goodgame EMPIRE: Millennium Wars för browser lanseras

Stillfront Group AB: Stillfront beslutar om tilldelning av tecknade aktier till säljaren av Simutronics Corp

Stillfront Group AB: Unravel Two lanseras idag

Stillfront: BIG FARM: Mobile Harvest får stor uppdatering

Stillfront Group AB: Kommuniké från årsstämma i Stillfront Group AB (publ) den 30 maj 2018

Stillfront Group AB: Football Empire lanserat globalt

Stillfront Group AB: Stillfront delårsrapport jan – mar 2018

Stillfront Group AB: Stillfront tillkännager förfrågan om förändring av obligationsvillkor

Stillfront Group AB: Stillfront publicerar årsredovisning 2017

Stillfront Group AB: Kallelse till årsstämma i Stillfront Group AB (publ)

Stillfront Group AB: Stillfront: Stark tillväxt i spelarvolym YoY

Stillfront: EMPIRE: Millennium Wars lanseras nästa vecka

Stillfront: Call of War lanseras globalt på Android och iOS

Conflict of Nations lanserat på Steam

Stillfront: Big Farm: Mobile Harvest bästa lanseringen för Goodgame

Stillfront Group AB: Rättelse Stillfront Bokslutskommuniké januari-december 2017

Stillfront Group AB: Stillfront Bokslutskommuniké januari-december 2017

Stillfront Group AB: Nida Harb 3: Empire of Steel featured på Android

FKL Holding omstrukturerar ägandet

Stillfront Group AB: Stillfront fullföljer förvärvet av Goodgame Studios

Stillfront Group AB: Stillfront med Goodgame Studios – mer än 5 miljoner MAU

Stillfront Group AB: Kommuniké från extra bolagsstämma 9 jan 2018