Stillfront förvärvar det mobila strategispelet Iron Throne: The Firstborn

Stillfronts kapitalmarknadsdag 2021

Stillfront Group utnämner Amy Lee till Senior Vice President Synergies & Operations

Stillfront Groups delårsrapport för juli – september 2021, inklusive indikativ prognos för Q4 2021

Presentation av Stillfront Groups resultat för juli – september 2021

Ändring av antal aktier och röster i Stillfront Group under oktober 2021

Valberedningen utsedd i Stillfront Group AB (publ)

Välkommen till Stillfronts kapitalmarknadsdag 2021

Kommuniké från extra bolagsstämma i Stillfront Group AB (publ) den 4 oktober 2021

Stillfront Group fullföljer förvärvet av Jawaker FZ LLC

Ändring av antal aktier och röster i Stillfront Group under september 2021

Save the date: Stillfront anordnar kapitalmarknadsdag 17 november 2021

Kallelse till extra bolagsstämma i Stillfront Group AB (publ)

Stillfront Group har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission av aktier och tillförs därigenom en miljard SEK för att finansiera förvärvet av Jawaker

Stillfront Group avser att genomföra en riktad nyemission av aktier om en miljard SEK för att finansiera förvärvet av Jawaker

Stillfront Group förvärvar Jawaker och fortsätter expansionen i MENA-regionen samt avser inhämta ny finansiering

Stillfront Groups delårsrapport för april – juni 2021, inklusive indikativ prognos för Q3 2021

Ändring av antal aktier och röster i Stillfront Group under juli 2021

Presentation av Stillfront Groups resultat för april – juni 2021

Tilläggsköpeskillingar för 2020 till säljarna av vissa tidigare förvärvade bolag har fastställts

Kommuniké från extra bolagsstämma i Stillfront Group AB (publ) den 17 juni 2021

Stillfront förvärvar det mobila rollspelet Crush Them All

Ändring av antal aktier och röster i Stillfront Group under maj 2021

Kallelse till extra bolagsstämma i Stillfront Group AB (publ)

Stillfront Group har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm

Stillfront Group bedöms uppfylla noteringskraven för notering på Nasdaq Stockholm, publicerar prospekt och har ansökt om notering av bolagets aktier i samband med listbytet

Stillfront emitterar 1 500 miljoner kronor i 4-åriga seniora icke-säkerställda obligationer

Kommuniké från årsstämma i Stillfront Group AB (publ) den 11 maj 2021

Stillfront Group fullföljer förvärvet av Game Labs Inc.

Stillfront Group förvärvar Game Labs Inc. och stärker ytterligare sin portfölj av strategi- och actionspel och presenterar vägledning för 2021 för förvärvet

Stillfront överväger att ta upp ett seniort icke-säkerställt obligationslån i svenska kronor under ett nytt ramverk

Stillfront Groups delårsrapport för januari – mars 2021

Stillfront bjuder in aktieägare till webbsändning inför årsstämman 2021

Stillfront publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2020

Presentation av Stillfront Groups resultat för januari – mars 2021

Kallelse till årsstämma i Stillfront Group AB (publ)

Stillfront Group utnämner Andrew N. Green till Senior Vice President Operations & Growth

Stillfront Group fullföljer förvärvet av Moonfrog Labs

Stillfront Group börjar rapportera organisk tillväxt och offentliggör organisk tillväxt för Q4 och helåret 2020

Stillfront Groups Bokslutskommuniké 2020

Presentation av Stillfront Groups resultat för oktober – december 2020

Stillfront Group förvärvar Moonfrog och går in på den indiska subkontinenten

Stillfront Group fullföljer förvärvet av Super Free Games