Stillfront Groups delårsrapport för juli – september 2023

Inbjudan – presentation av Stillfronts rapport för tredje kvartalet 2023

Stillfront meddelar att villkor avseende återköp och förtida inlösen av utestående obligationer har uppfyllts

Stillfront emitterar framgångsrikt nya obligationer om 1 miljard kronor, offentliggör resultatet av återköpserbjudandet och lämnar villkorat meddelande om förtida inlösen av existerande obligationer

Stillfront Group överväger emission av nya seniora icke-säkerställda obligationer och offentliggör ett villkorat återköpserbjudande av utestående 2019/2024 obligationer

Stillfront Groups delårsrapport för april – juni 2023

Inbjudan – presentation av Stillfronts rapport för andra kvartalet 2023

Ändring av antal aktier och röster samt överlåtelse av egna aktier i Stillfront Group under juni 2023

Stillfront slutför aktieåterköpsprogram

Kommuniké från årsstämma i Stillfront Group AB (publ) den 11 maj 2023

Stillfront Groups delårsrapport för januari – mars 2023

Inbjudan – presentation av Stillfronts rapport för första kvartalet 2023

Stillfront publicerar Årsredovisning och Hållbarhetsrapport för 2022

Stillfront Group utnämner Björn Tönne som Chief Information Officer

Kallelse till årsstämma i Stillfront Group AB (publ)

Stillfronts styrelse har beslutat att utnyttja bemyndigande om återköp av egna aktier

Stillfront Group håller kapitalmarknadsdag och meddelar uppdaterade finansiella mål

Stillfront Groups bokslutskommuniké 2022

Inbjudan till Stillfronts kapitalmarknadsdag 2023

Inbjudan – presentation av Stillfronts bokslutskommuniké 2022

Stillfronts styrelseordförande Jan Samuelson ställer inte upp för omval