SBTi (Science Based Targets initiative) godkänner Stillfronts utsläppsminskningsmål

SBTi (Science Based Targets initiative) approves Stillfront’s emission reduction targets

Inbjudan – presentation av Stillfronts bokslutskommuniké 2023

Invitation – presentation of Stillfront’s report for the full-year results 2023