Stillfront Group completes the acquisition of Sandbox Interactive

Stillfront Group fullföljer förvärvet av Sandbox Interactive

Valberedningen utsedd i Stillfront Group

Nomination Committee appointed in Stillfront Group

Presentation av Stillfront Groups resultat för juli – september 2020

Presentation of Stillfront Group’s results for July – September 2020

Invitation to Stillfront’s Capital Markets Update

Inbjudan till Stillfronts Capital Markets Update

Presentation of Stillfront Group´s results for April – June 2020

Presentation av Stillfront Groups resultat april-juni 2020

Tilldelning av teckningsoptioner under långsiktigt incitamentsprogram

Allotment under long-term incentive program

Kixeye and Babil Games, part of Stillfront Group, announces the launch of War Storm

Kixeye och Babil Games, studios inom Stillfront Group, lanserar War Storm

Stillfront Group utnämner Armin Busen till Senior Vice President Business Operations

Armin Busen joins Stillfront Group as Senior Vice President Business Operations

Stillfront publicerar Årsredovisning och Hållbarhetsrapport för 2019

Stillfront publishes Annual & Sustainability Report for 2019