Save the date: Presentation of Stillfront’s full-year 2022 results and Capital Markets Day

Save the date: presentation av Stillfronts rapport för helårsresultat 2022 och kapitalmarknadsdag

Stillfront ansluter till Science Based Targets initiative (SBTi)

Stillfront commits to the Science Based Targets initiative (SBTi)

Stillfront Group announces extension of its existing unsecured revolving credit facility of SEK 3.75 billion with new maturity in 2025

Stillfront Group förlänger sin icke säkerställda revolverande kreditfacilitet om 3,75 miljarder kronor med nytt förfallodatum 2025

Stillfront Group utvärderar en potentiell avveckling av dotterbolags verksamhet i Bangladesh

Stillfront Group evaluates potential closure of its subsidiary’s operations in Bangladesh

Inbjudan – presentation av Stillfronts rapport för tredje kvartalet 2022

Invitation – presentation of Stillfront’s report for the third quarter of 2022

Inbjudan – presentation av Stillfronts rapport för andra kvartalet 2022

Invitation – presentation of Stillfront’s report for the second quarter of 2022

Invitation – presentation of Stillfront’s report for the first quarter of 2022

Inbjudan – presentation av Stillfronts rapport för första kvartalet 2022

Stillfront Group utnämner Alexandre Salem till Senior Vice President Operations & Platforms

Alexandre Salem joins Stillfront Group as Senior Vice President Operations & Platforms

Presentation of Stillfront Group’s full-year results 2021

Presentation av Stillfront Groups bokslutskommuniké för 2021

Stillfront completes the acquisition of Six Waves Inc. and issues 2,913,857 new shares

Stillfront fullföljer förvärvet av Six Waves Inc. och emitterar 2 913 857 nya aktier