Invitation – presentation of Stillfront’s report for the third quarter of 2023

Inbjudan – presentation av Stillfronts rapport för tredje kvartalet 2023

Inbjudan – presentation av Stillfronts rapport för andra kvartalet 2023

Invitation – presentation of Stillfront’s report for the second quarter of 2023

Stillfront concludes share repurchase program

Stillfront slutför aktieåterköpsprogram

Inbjudan – presentation av Stillfronts rapport för första kvartalet 2023

Invitation – presentation of Stillfront’s report for the first quarter of 2023

Björn Tönne joins Stillfront Group as Chief Information Officer

Stillfront Group utnämner Björn Tönne som Chief Information Officer

Inbjudan till Stillfronts kapitalmarknadsdag 2023

Invitation to Stillfront’s Capital Markets Day 2023

Invitation – presentation of Stillfront’s report for the full-year results 2022

Inbjudan – presentation av Stillfronts bokslutskommuniké 2022