SBTi (Science Based Targets initiative) godkänner Stillfronts utsläppsminskningsmål

Inbjudan – presentation av Stillfronts bokslutskommuniké 2023