Stillfront Group AB: Stillfront förvärvar Babil Games, den ledande mobilspelsförläggaren i MENA-regionen

Stillfront Group AB: Stillfront lanserar öppen beta av strategispelet Conflict of Nations: Modern War(TM)

Stillfront Group AB: Stillfronts studio Bytro lanserar Call of War för surfplattor

Stillfront Group AB: Stillfront Delårsrapport januari – september 2016

Stillfront Group AB: Stillfront har utsett valberedning inför årsstämma 2017

Stillfront Group AB: Stillfront: Stabila volymer, hög lojalitet

Stillfront Group AB: Stillfront annonserar strategispelet Conflict of Nations: Modern War

Stillfront Group AB: Stillfronts studio Simutronics ingår medförläggaravtal med Tilting Point

Stillfront Group AB: CatCap GmbH förvärvar aktier i Stillfront

Stillfront Group AB: Stillfront Delårsrapport januari-juni 2016

Stillfront Group AB: Ökat antal spelare, ökad spelarlojalitet för Stillfront

Stillfront Group AB: Stillfront Group AB (publ) genomför förvärvet av majoritetsandel i Simutronics

Stillfront Group AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Stillfront Group AB (publ) 22 juni 2016

Stillfront Group AB: Stillfront förvärvar majoritetsandel i Simutronics

Stillfront Group AB: Kallelse till extra bolagsstämma 22 juni 2016, Stillfront Group AB (publ)

Stillfront Group AB: Kommuniké från årsstämma i Stillfront Group 18 maj 2016

Stillfront Group AB: Stillfront Delårsrapport januari-mars 2016

Stillfront Group AB: Stillfronts Coldwood utvecklar uppföljare till Unravel

Stillfront Group AB: Stillfronts studio Bytro lanserar New World Empires

Stillfront Group AB: Stillfront slutför förvärv av Bytro Labs

Stillfront Group AB: Stillfront publicerar årsredovisning för 2015

Stillfront Group AB: Kallelse till årsstämma 18 maj, 2016 i Stillfront Group AB (publ)

Stillfront Group AB: Stillfront når förlikning med ScandCap

Stillfront Group AB: Stillfront: Fortsatt ökning av antal spelare, ökad spelarlojalitet

Stillfront Group AB : Avanza Bank ny Certified Adviser för Stillfront Group

Stillfront Group AB : Stillfront Bokslutskommuniké januari-december 2015

Stillfront Group AB: Stillfront redovisar stark spelartillväxt med 33% i fjärde kvartalet 2015