Kommuniké från extra bolagsstämma i Stillfront Group AB (publ) den 10 december 2019

Johanna Bergsten har utsetts till General Counsel på Stillfront Group

Stillfronts kapitalmarknadsdag 2019

Delårsrapport, Q3 2019

Kallelse till extra bolagsstämma i Stillfront Group AB (publ)

Valberedning inför årsstämman 2020

Presentation av Stillfront Groups resultat juli-september 2019

Goodgame Studios, en del av Stillfront Group, lanserar EMPIRE: Age of Knights globalt

Stillfront Group: MAU växte med 30% YoY

Stillfronts kapitalmarknadsdag 2019

Phillip Knust utses till CPO på Stillfront Group

Stillfront beslutar om tilldelning av tecknade aktier till säljarna av Imperia Online, eRepublik samt Babil Games

Stillfront noterar 5-åriga seniora icke-säkerställda obligationer om 500 miljoner kronor på Open Market-segmentet på Frankfurtbörsen

Delårsrapport, Q2 2019

Stillfront Group: MAU växte med 39% YoY

Stillfront Group fullföljer förvärvet av KIXEYE, Inc.

Stillfront emitterar 500 miljoner kronor i 5-åriga seniora icke-säkerställda obligationer

Stillfront: eRepublik Labs lanserar nya spelet “Game of Trenches – WW1”

Stillfront överväger emission av nytt obligationslån

Stillfront genomför riktad nyemission om cirka 500 miljoner kronor – utökar framtida finansiell flexibilitet

Stillfront offentliggör avsikt att genomföra riktad nyemission av aktier

Stillfront Group förvärvar KIXEYE, Inc. och säkerställer ny finansiering

Kommuniké från årsstämma i Stillfront Group AB (publ) den 9 maj 2019

Delårsrapport, Q1 2019

Stillfront publicerar årsredovisning för 2018

Presentation av Stillfront Groups resultat januari-mars 2019

Kallelse till årsstämma i Stillfront Group AB (publ)

Stillfront Group AB: MAU växte med 20% YoY

Alexis Bonte har utsetts till COO på Stillfront Group

Stillfront Group utser Oleg Savschouk och Phillip Knust som ny CEO och CPO för Goodgame Studios

Bokslutskommuniké 2018

Presentation av Stillfront Groups resultat januari-december 2018

Stillfront Group lanserar Siege World War II globalt

Stillfront Group lanserar Strike of Nations globalt

Stillfront Group AB: Andreas Uddman har utsetts till ny CFO på Stillfront Group

Stillfront Group AB: Positiv utveckling av användarbasen

Stillfront Group AB: Stillfront Group publicerar godkänt obligationsprospekt i väntan på notering av dess obligationslån på Nasdaq Stockholm