Skip to content
Non Regulatory

Stillfront slutför återköp av egna aktier

Stillfront Group AB (publ) (”Stillfront”) har slutfört det program för förvärv av egna aktier som offentliggjordes den 14 maj 2024. Stillfront förvärvade 9 826 286 egna aktier på Nasdaq Stockholm mellan den 15 maj och den 20 juni till ett sammanlagt belopp om cirka 122 miljoner kronor.

Stillfront har totalt återköpt 15 100 126 egna aktier under 2024 till ett sammanlagt belopp om cirka 182 miljoner kronor. De återköpta aktierna kommer att användas för betalning av tilläggsköpeskillingar hänförliga till tidigare företagsförvärv.

Efter återköpen uppgår Stillfronts innehav av egna aktier till 15 100 126. Det totala antalet aktier i Stillfront uppgår till 517 968 480.

Discover more

Stillfront develops digital games for a diverse global audience and our broad games portfolio is enjoyed by around 50 million people every month.

stillfront-career-image-2

Subscribe and stay informed

recruitment_green

Stay up to date with our press releases

Subscribe and stay informed

Stay up to date with our press releases