Skip to content
Regulatory

Ändring av antal aktier och röster i Stillfront Group under december 2022

Per idag, 30 December 2022, uppgår antalet aktier och röster i Stillfront Group AB (publ) till 513 199 454.

Under december 2022 har antalet aktier och röster i Stillfront Group AB (publ) ökat med 34 092, varav samtliga som en följd av den riktade nyemisison till säljare av Game Labs, Inc. som årsstämman beslutade om 12 maj 2022. Samtliga av dessa aktier har tecknats av och tilldelats till relevanta säljare.

Discover more

Stillfront develops digital games for a diverse global audience and our broad games portfolio is enjoyed by around 50 million people every month.

stillfront-career-image-2

Subscribe and stay informed

recruitment_green

Stay up to date with our press releases

Subscribe and stay informed

Stay up to date with our press releases