Per idag, den 28 februari 2022, uppgår antalet aktier och röster i Stillfront Group AB (publ) till 390 047 936.

Under februari 2022 har antalet aktier och röster i Stillfront Group AB (publ) ökat med 2 913 857 till följd av den riktade nyemission till vissa säljare av Six Waves, Inc, enligt det pressmedelande som offentliggjordes 1 februari 2022.