Per den 30 juli 2021 uppgår antalet aktier och röster i Stillfront Group AB (publ) till 362 862 696.

Under juli 2021 har antalet aktier och röster i Stillfront Group AB (publ) ökat med 2 901 413, varav (i) 104 465 aktier/röster till följd av av den riktade nyemissionen till säljarna av Imperia Online JSC som offentliggjordes 11 maj 2021, (ii) 584 243 aktier/röster till följd av den riktade nyemissionen tilll säljarna av Playa Games GmbH som offentliggjordes 11 maj 2021, (iii) 791 189 aktier/röster till följd av den riktade nyemissionen till säljarna av Candywriter LLC som offentliggjordes 11 maj 2021 och (iv) 1 421 516 aktier/röster till följd av den riktade nyemissionen till vissa av säljarna av Storm 8 Inc. som offentliggjordes 11 maj 2021.