Skip to content
Regulatory

Ändring av antal aktier och röster i Stillfront Group under juli 2022

Per idag, den 29 juli 2022, uppgår antalet aktier och röster i Stillfront Group AB (publ) till 511 193 210.

Under juli 2022 har antalet aktier och röster i Stillfront Group AB (publ) ökat med 4 130 895, varav samtliga som en följd av de riktade nyemisisoner till säljare av bolag som förvärvats av Stillfront Group AB (publ) som årsstämman beslutade om 12 maj 2022, och av vilka följande antal aktier har tecknats och tilldelats av följande säljarkollektiv: (i) 1 735 649 till vissa säljare av Storm8 Inc., (ii) 2 086 208 till säljarna av Candywriter LLC, (iii) 4 860 till vissa säljare av Everguild Ltd., (iv) 37 681 till vissa säljare av Game Labs, Inc., och (v) 266 497 till säljarna av Sandbox Interactive GmbH .

Discover more

Stillfront develops digital games for a diverse global audience and our broad games portfolio is enjoyed by around 50 million people every month.

stillfront-career-image-2

Subscribe and stay informed

recruitment_green

Stay up to date with our press releases

Subscribe and stay informed

Stay up to date with our press releases