Per den 31 maj 2021 uppgår antalet aktier och röster i Stillfront Group AB (publ) till 359 961 283.

Under maj 2021 har antalet aktier och röster i Stillfront Group AB (publ) ökat med 2 546 813, varav 981 813 aktier/röster är resultatet av den riktade nyemissionen till säljarna av Game Labs Inc. som offentliggjordes 7 maj 2021 och 1 565 000 aktier/röster är resultatet av registrering av den aktieteckning som skett med anledning av utnyttjande av teckningsoptioner utgivna inom ramen för incitamentsprogrammet LTIP 2018/2021.