Skip to content
Regulatory

Ändring av antal aktier och röster i Stillfront Group under mars 2022

Per idag, den 31 mars 2022, uppgår antalet aktier och röster i Stillfront Group AB (publ) till 507 062 315.

Under mars 2022 har antalet aktier och röster i Stillfront Group AB (publ) ökat med 117 014 379 till följd av den företrädesemission vars slutliga utfall offentliggjordes genom ett pressmedelande den 18 mars 2022.

Discover more

Stillfront develops digital games for a diverse global audience and our broad games portfolio is enjoyed by around 50 million people every month.

stillfront-career-image-2

Subscribe and stay informed

recruitment_green

Stay up to date with our press releases

Subscribe and stay informed

Stay up to date with our press releases