Per idag, den 31 mars 2022, uppgår antalet aktier och röster i Stillfront Group AB (publ) till 507 062 315.

Under mars 2022 har antalet aktier och röster i Stillfront Group AB (publ) ökat med 117 014 379 till följd av den företrädesemission vars slutliga utfall offentliggjordes genom ett pressmedelande den 18 mars 2022.