Per idag, den 29 oktober 2021, uppgår antalet aktier och röster i Stillfront Group AB (publ) till 387 134 079.

Under oktober 2021 har antalet aktier och röster i Stillfront Group AB (publ) ökat med 10 469 659, varav (i) 1 929 567 aktier/röster är till följd av den riktade nyemission till Laureus Capital GmbH som offentliggjordes 9 september 2021 (och godkändes av den extra bolagsstämma som hölls den 4 oktober 2021) och (ii) 8 540 092 aktier/röster till följd av den riktade nyemission som en del av köpeskillingen till vissa säljare av Jawaker FZ-LLC.