Per idag, den 30 september 2021, uppgår antalet aktier och röster i Stillfront Group AB (publ) till 376 664 420.

Under september 2021 har antalet aktier och röster i Stillfront Group AB (publ) ökat med 13 801 724, varav 13 793 703 aktier/röster är till följd av den riktade nyemission till institutionella investerare som offentliggjordes 9 september 2021 och 8 021 aktier/röster till följd av registrering av den sista delen av de riktade nyemissioner genomförda som en del av betalning av de tilläggsköpeskillingar som offentliggjordes 11 maj 2021 samt 1 juli 2021.