Skip to content
Regulatory

Ändring av antal aktier och röster i Stillfront Group under september 2022

Per idag, den 30 September 2022, uppgår antalet aktier och röster i Stillfront Group AB (publ) till 513 165 362.

Under september 2022 har antalet aktier och röster i Stillfront Group AB (publ) ökat med 1 972 152, varav samtliga som en följd av de riktade nyemisisoner till säljare av bolag som förvärvats av Stillfront Group AB (publ) som årsstämman beslutade om 12 maj 2022, och av vilka följande antal aktier har tecknats och tilldelats av följande säljarkollektiv: (i) 186 684 till säljarna av av Imperia Online JSC, och (ii) 1 785 468 till vissa av säljarna av Super Free Games, Inc.

Discover more

Stillfront develops digital games for a diverse global audience and our broad games portfolio is enjoyed by around 50 million people every month.

stillfront-career-image-2

Subscribe and stay informed

recruitment_green

Stay up to date with our press releases

Subscribe and stay informed

Stay up to date with our press releases