Skip to content
Regulatory

Ändring av antal aktier och röster samt överlåtelse av egna aktier i Stillfront Group under juni 2023

Per idag, 30 juni 2023, uppgår antalet aktier och röster i Stillfront Group AB (publ) till 517 968 480.

Under juni 2023 har antalet aktier och röster i Stillfront ökat med 4 769 026 som en följd av den riktade nyemission till säljare av Candywriter LLC som årsstämman beslutade om 11 maj 2023. Samtliga av dessa aktier har tecknats av, och tilldelats till, ovan nämnda säljare.

Under juni 2023 har även samtliga 13 441 510 egna aktier som Stillfront återköpt under sitt återköpsprogram överlåtits till säljare av bolag som Stillfront tidigare förvärvat som en del av betalning av tilläggsköpeskillingar till relevanta säljare. Detaljerade villkor för överlåtelserna framgår av årsstämmans beslut om överlåtelse av egna aktier.

Av de totalt 13 441 510 egna aktier som Stillfront innehade vid juni månads början har följande antal aktier överlåtits till följande personer: (i) 2 041 002 aktier till säljarna av Nanobit d.o.o., (ii) 3 404 670 aktier till säljarna av Candywriter LLC, (iii) 77 692 aktier till vissa av säljarna av Everguild, Ltd, (iv) 100 013 aktier till säljarna av Game Labs, Inc, (v) 5 488 178 aktier till vissa av säljarna av Jawaker FZ LLC, (vi) 598 694 aktier till säljarna av Sandbox Interactive GmbH, (vii) 926 142 aktier till vissa av säljarna av Six Waves, Inc., och (viii) 805 119 aktier till vissa av säljarna av Super Free Games, Inc.

Efter genomförande av överlåtelse av egna aktier enligt ovan innehar Stillfront inte några egna aktier.

Discover more

Stillfront develops digital games for a diverse global audience and our broad games portfolio is enjoyed by around 50 million people every month.

stillfront-career-image-2

Subscribe and stay informed

recruitment_green

Stay up to date with our press releases

Subscribe and stay informed

Stay up to date with our press releases