Stillfront Group AB (publ) meddelar härmed att valberedningens sammansättning inför årsstämman 2023 har förändrats till följd av ägarförändring. 

Valberedningens sammansättning inför årsstämman 2023 offentliggjordes genom pressmeddelande den 9 november 2022. Till följd av ägarförändring därefter, har valberedningens sammansättning förändrats genom att Caroline Sjösten (utsedd av Swedbank Robur Fonder) lämnat valberedningen och Niklas Johansson (utsedd av Handelsbanken Fonder) inträtt som ny ledamot i valberedningen. 

Efter ändringen består valberedningen inför årsstämman 2023 av följande ledamöter:

  • Ossian Ekdahl, valberedningens ordförande, utsedd av Första AP-Fonden (AP1)
  • Niklas Johansson, utsedd av Handelsbanken Fonder
  • Patrik Jönsson, utsedd av SEB Fonder
  • Jan Samuelson, styrelseordförande Stillfront Group AB (publ) (adjungerad)

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen till:

Stillfront Group AB (publ)
Att. Nomination Committee
Kungsgatan 38
SE-111 35 Stockholm

eller via epost: valberedning@stillfront.com

För att förslag ska kunna behandlas av valberedningen ska dessa inkommit senast den 31 januari 2023. Årsstämman 2023 kommer hållas i Stockholm den 11 maj 2023.