Årsstämma/ AGM 2019

Annual General Meeting 2019 / Årsstämma 2019

The AGM took place May 9, 2019 at the offices of DLA Piper in Stockholm.
Årsstämma i Stillfront Group AB hölls 9 maj 2019 i DLA Pipers lokaler i Stockholm.

Dokument / Documents

Protokoll / Minutes from the AGM 2019
Press release Announcement from AGM 2019
Pressmeddelande Kommuniké stämma 2019
Kallelse
Notice
Fullmaktsfomulär / Proxy form
7.
Årsredovisning 2018
Annual Report 2018
9-14.
Valberedningens förslag och motiverade yttrande
Nomination Committee proposal and statement
15.
Förslag om bemyndigande / Proposal on authorisation
16.
Förslag om emission av teckningsoptioner / Proposal an issue of warrants
Villkor teckningsoptioner / Terms and conditions of warrants
17.
Styrelsens förslag om riktad nyemission Imperia Online / Board´s proposal on new share issue Imperia Online
Styrelsens redogörande / Board´s report Imperia Online
Revisors yttrande / Auditor statement Imperia Online
18.
Styrelsens förslag om riktad nyemission eRepublik / Board´s proposal on new share issue eRepublik
Styrelsens redogörande / Board´s report eRepublik
Revisors yttrande / Auditor statement eRepublik
19.
Styrelsens förslag om riktad nyemission Babil Games / Board´s proposal on new share issue Babil Games
Styrelsens redogörande / Board´s report Babil Games
Revisors yttrande / Auditor statement Babil Games
20.
Förslag ersättningsriktlinjer till ledande befattningshavare / Remuneration policy for executive management
Styrelsens redovisning av utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare / Results of evaluation of remuneration to executive management