Skip to content

Årsstämma/AGM 2017

Årsstämma i Stillfront Group AB (publ) hölls 19 maj 2017 kl 09.00 i Advokatfirma DLA Pipers lokaler i Stockholm. Nedan återfinns kallelse inklusive dagordning, valberedningens förslag samt ett fullmaktsformulär. Vidare återfinns även styrelsens förslag till bemyndigande för emission av aktier och andra instrument, samt Stillfronts årsredovisning för 2016.

The General meeting of the Shareholders took place May 19, 2017 at 09.00 at the offices of law firm DLA Piper in Stockholm. Please find below the notice including the agenda, the Nomination Committee’s proposals and a form for Power of Attorney. Further find below the Board’s proposal for authorisation to issues share and other instruments, as well as Stillfront’s Annual Report for 2016.