Skip to content
Regulatory

Bokslutskommuniké 2018

“Vårt starka fjärde kvartal avslutar ett transformativt år för Stillfront och våra aktieägare. Nettoomsättningen ökade med 29% jämfört med samma kvartal förra året tack vare den starka utvecklingen för våra Core-produkter. Den starka intäktstillväxten bidrog till ökad lönsamhet vilket speglar skalbarheten i vår affärsmodell.”

Altigi GmbH (Goodgame Studios), har konsoliderats i Stillfront Group som ett omvänt förvärv från den 1 januari 2018. Det innebär att siffror avseende 2018 omfattar den nya koncernen medan siffrorna avseende 2017 enbart avser Altigi GmbH. Pro forma-siffror för 2017 representerar den nya koncernen som om förvärvet hade genomförts den 1 januari 2017, om inte annat anges.

Fjärde kvartalet 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 366 MSEK (jämfört med 231 MSEK motsvarande period föregående år), en ökning med 58% jämfört med motsvarande period föregående år. Pro forma ökade nettoomsättningen med 29%.
 • Justerad EBITDA (EBITDA exklusive jämförelsestörande poster) uppgick till 160 MSEK (35), en ökning med 357%. Pro forma ökade justerad EBITDA med 215%.
 • Justerad EBIT (EBIT exklusive jämförelsestörande poster) uppgick till 128 MSEK (14), en ökning med 814% jämfört med motsvarande period föregående år. Pro forma ökade justerade EBIT med 540%.
 • Jämförelsestörande poster uppgick till -5 MSEK (-66).
 • EBIT uppgick till 123 MSEK (-52), en ökning med 175 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Periodens resultat uppgick till 26 MSEK (-36). Kvartalets resultat inkluderade engångskostnader om 36 MSEK relaterade till refinansiering under det fjärde kvartalet samt 12 MSEK i engångskostnad för omvärdering av uppskjutna skattefordringar.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,02 SEK (-2,15). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,02 SEK (-2,15). Motsvarande siffror exklusive engångskostnader för refinansiering och omvärdering av uppskjutna skattefordringar var 3.05 SEK samt 3.04.
 • Nettoskulden uppgick till 521 MSEK och pro forma justerad skuldsättningsgrad 0,9x.
 • Styrelsen föreslår ingen utdelning för 2018 för att bibehålla en hög grad av finansiell flexibilitet för potentiella framtida förvärv.

Helåret 2018

 • Nettoomsättningen 2018 uppgick till 1 325 MSEK (jämfört med 913 MSEK under 2017), en ökning med 45% jämfört med föregående år. Pro forma ökade nettoomsättningen med 23%.
 • Justerad EBITDA (EBITDA exklusive jämförelsestörande poster) uppgick till 490 MSEK (313), en ökning med 57%. Pro forma ökade justerad EBITDA med 34%.
 • Justerad EBIT (EBIT exklusive jämförelsestörande poster) uppgick till 364 MSEK (228), en ökning med 60% jämfört med 2017. Pro forma ökade justerade EBIT med 44%.
 • Jämförelsestörande poster uppgick till -16 MSEK (-112).
 • EBIT uppgick till 348 MSEK (116), en ökning med 200% jämfört med 2017
 • Årets resultat uppgick till 157 MSEK (75). Resultat per aktie före utspädning uppgick till 6,72 SEK (4,47). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 6,68 SEK (4,47). Motsvarande siffror exklusive engångskostnader för refinansiering och omvärdering av skattemässiga förluster var 204 MSEK, 8,78 SEK och 8,73 SEK.

Nyckeltal i koncernen

MSEK  2018
okt-dec
 
2017
okt-dec
 
Förändr. %  2018
jan-dec
 
2017
jan-dec
 
Förändr. % 
Nettoomsättning 366 231 58 1 325 913 45
Justerad EBITDA* 160 35 357 490 313 57
Justerad EBITDA-marginal*, % 44 15 n/a 37 34 n/a
Justerad EBIT* 128 14 814 364 228 60
Justerad EBIT-marginal*, % 35 6 n/a 27 25 n/a
Jämförelsestörande poster -5 -66 n/a -16 -112 n/a
EBIT 123 -52 n/a 348 116 200
EBIT-marginal, % 34 -23 n/a 26 13 n/a
Resultat före skatt 73 -52 n/a 265 116 129
Resultat efter skatt 26 -36 n/a 157 75 109
Resultat per aktie före utspädning, SEK 1,02 -2,15 n/a 6,72 4,47 50
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 1,02 -2,15 n/a 6,68 4,47 49

* Justerad EBIT och EBITDA definieras som EBIT och EBITDA exklusive jämförelsestörande poster

Nyckeltal proforma koncernen

MSEK  2018
okt-dec
 
2017
okt-dec
 
Förändr. %  2018
jan-dec
 
2017
jan-dec
 
Förändr. % 
Nettoomsättning 366 284 29 1 325 1 079 23
Justerad EBITDA* 160 51 215 490 362 34
Justerad EBITDA-marginal*, % 44 18 37 34
Justerad EBIT* 128 20 540 364 253 44
Justerad EBIT-marginal*, % 35 7 27 23

* Justerad EBIT och EBITDA definieras som EBIT och EBITDA exklusive jämförelsestörande poster.

Inbjudan till Q4 presentation

Rapporten kommer att presenteras vid en webbsänd telefonkonferens klockan 10.00 CET idag, 22 februari 2019, då Jörgen Larsson, VD och Sten Wranne, CFO kommenterar resultatet.

Presentationen kommer att hållas på engelska.

För att deltaga vid webbsändningen, vänligen besök:

https://tv.streamfabriken.com/stillfront-q4-2018

För att ringa in på telefon, vänligen ring:

SE: +46 8 505 583 52
UK: +44 33 330 092 69
US: +1 64 672 249 04

Denna information är sådan information som Stillfront Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2019, kl 07.00 CET.

För ytterligare information, kontakta:

Jörgen Larsson, CEO
Tel: 070-32118 00, jorgen@stillfront.com 

Sten Wranne, CFO
Tel: 0705-851258, sten@stillfront.com

Om Stillfront

Stillfront är en grupp av oberoende utvecklare, förläggare och distributörer av digitala spel – med visionen att bli den ledande gruppen av indie-spelutvecklare och förläggare. Stillfront är verksamt genom elva näst intill självständiga dotterbolag: Coldwood Interactive i Sverige, Power Challenge i Sverige och Storbritannien, Dorado Online Games på Malta, Simutronics i USA, Babil Games i UAE och Jordanien, eRepublik Labs på Irland och i Rumänien, Bytro Labs, OFM Studios, Goodgame Studios och Playa Games i Tyskland och Imperia Online i Bulgarien. Koncernens spel distribueras globalt och har sina huvudmarknader i Tyskland, USA, Frankrike, UK, och MENA. För mer information, besök Stillfronts webbplats www.stillfront.com.

Utvalda spel

Stillfronts portfölj inkluderar spel för en mängd plattformar. Unravel och Unravel Two är omskrivna konsolspel som är utvecklat av Coldwood i samarbete med Electronic Arts. Supremacy 1914 och Call of War är krigsstrategispel utvecklade av Bytro Labs. ManagerZone är ett sportsmanagementspel som lanserades 2001. DragonRealms och GemStone IV är så kallade MUD-spel med en mycket lojal spelarbas. Siege: Titan Wars(TM) är ett populärt mobilspel utvecklat av Simutronics. Nida Harb III och Admiral är mobilstrategispel med mycket starka spelarbaser, vilka förläggs av Babil Games. World at War och War and Peace: Civil War är framgångsrika mobil-strategispel från eRepublik Labs. Online Fussball Manager är ett ledande sportsmanagementspel. Empire och BigFarm är stora IP:n som drivs av Goodgame Studios. Imperia Online, är ett massivt onlinestrategispel för både webbläsare och mobila plattformar utvecklat av Imperia Online.

Certified Adviser

FNCA
Telefon: +46 8 528 00 399
E-mail: info@fnca.se