Skip to content
Regulatory

Bokslutskommuniké, Q4 2019

Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 551 (366) MSEK), en ökning med 51 procent jämfört med fjärde kvartalet 2018
 • Justerad EBITDA (EBITDA exklusive jämförelsestörande poster) uppgick till 209 (160) MSEK, en ökning med 30 procent
 • Justerad EBIT* uppgick till 177 (137) MSEK, en ökning med 30 procent
 • Jämförelsestörande poster uppgick till -5 (-5) MSEK. Avskrivningar av förvärvsrelaterade poster uppgick till 38 (-9) MSEK
 • EBIT uppgick till 135 (123) MSEK, en ökning med 10 procent
 • Finansnettot uppgick till -19 (-50) MSEK i kvartalet
 • Periodens resultat uppgick till 87 (26) MSEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 3,23 (1,02) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 3,22 (1,02) SEK
 • Nettoskulden uppgick till 820 (521) MSEK och justerad skuldsättningsgrad, pro forma var 0,9 (0,9)x
 • Stillfronts styrelse föreslår ingen utdelning för 2019. Stillfront avser att återinvestera vinster och kassaflöden i organiska tillväxtinitiativ och förvärv.

Helåret 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 967 (1 325) MSEK, en ökning med 48 procent jämfört med helåret 2018
 • Justerad EBITDA uppgick till 768 (490) MSEK, justerad EBITDA-marginal uppgick till 39 (37) procent
 • Justerad EBIT* uppgick till 645 (397) MSEK, justerad EBIT*-marginal uppgick till 33 (30) procent
 • Periodens resultat uppgick till 341 (157) MSEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 13,41 (6,72) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 13,36 (6,68) SEK.

*Justerad EBIT definieras som EBIT exklusive jämförelsestörande poster och avskrivningar av förvärvsrelaterade poster.

Kommentar från VD

”Vi avslutade 2019 med ännu ett rekordkvartal med stöd av en väl balanserad produktmix. Nettoomsättningen ökade med 51 procent och den justerade EBIT-marginalen på 32 procent visade på fortsatt solid lönsamhet i kvartalet. Som vanligt är fjärde kvartalet starkare än det föregående, och vi fortsätter ha god tillväxt på vår spelarbas på årsbasis, med fortsatt god monetisering. Vår finansiella utveckling för helåret 2019 var stark, nettoomsättningen ökade med 48 procent och den justerade EBIT-marginalen uppgick till 33 procent. Det är glädjande att en av våra större studios, Goodgame Studios, med en portfölj av Big och Empire-produkter, visade solid tillväxt för helåret 2019 jämfört med helåret 2018. Tillväxten under det fjärde kvartalet understöddes av stark utveckling i våra Big-produkter och Nida Harb 3 jämfört med fjärde kvartalet förra året. Våra medelstora spel bidrar också till vår tillväxt och Supremacy 1914 är ett bra exempel på ett spel med lång livslängd där vi har återinvesterat i en plattformsutveckling, uppdaterat innehåll och funktioner och som har resulterat i en tredubbling av intäkterna jämfört med föregående år. Efter kvartalets utgång ingick vi ett avtal om att förvärva Storm8, en ledande mobil genremix-utvecklare med huvudkontor i Kalifornien. Kombinationen av Stillfronts och Storm8s kompletterande produktportföljer och publik är utmärkt ur ett strategiskt perspektiv och ökar Stillfronts adresserbara marknad avsevärt. Vi har också stärkt balansräkningen genom ett finansieringspaket bestående av nyemission och skuldfinansiering vilket skapar goda möjligheter för ytterligare förvärvsaktiviteter framöver. I november fastställde vi en ambition att tredubbla våra intäkter inom fem år, och jag är mycket säker på att de steg vi har tagit är rätt för att skapa ett globalt ledande ”powerhouse” av spelstudios.”
Jörgen Larsson, CEO, Stillfront Group

Inbjudan till kvartalspresentation

Rapporten kommer att presenteras vid en webbsänd telefonkonferens klockan 10.00 idag, 19 februari 2020, då Jörgen Larsson, VD och Andreas Uddman, CFO kommenterar resultatet.

Presentationen kommer att hållas på engelska.

För att deltaga via webbsändningen, vänligen besök: 

https://tv.streamfabriken.com/stillfront-q4-2019

För att ringa in via telefon, vänligen ring:
SE: +46 8 505 583 58
UK: +44 33 330 090 35
US: +1 83 382 305 86

Denna information är sådan information som Stillfront Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2020, kl 07.00 CET.

Om Stillfront
Stillfront är en global koncern inom spelutveckling och marknadsledare inom free-to-play online-spel. Vår diversifierade spelportfölj har två gemensamma nämnare; lojala användare och spel med långa livscykler. Organisk tillväxt och noggrant utvalda och genomförda förvärv utgör vår tillväxtstrategi och våra 700 medarbetare trivs i en organisation som präglas av entreprenörsanda. Våra huvudmarknader är USA, Tyskland, MENA, Frankrike och Storbritannien. Vårt huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige och bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. För ytterligare information, besök: stillfront.com

Certified Adviser:
FNCA, Telefon: +46 8 528 00 399 E-mail: info@fnca.se

Discover more

Stillfront develops digital games for a diverse global audience and our broad games portfolio is enjoyed by around 50 million people every month.

stillfront-career-image-2

Subscribe and stay informed

recruitment_green

Stay up to date with our press releases

Subscribe and stay informed

Stay up to date with our press releases