Skip to content
Regulatory

Delårsrapport, Q2 2019

Andra kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 480 MSEK (329 MSEK), en ökning med 46 % jämfört med det andra kvartalet 2018
 • Justerad EBITDA (exklusive jämförelsestörande poster) uppgick till 197 MSEK (104), en ökning med 90 %
 • Justerad EBIT (exklusive jämförelsestörande poster) uppgick till 153 MSEK (73), en ökning med 110 %
 • Jämförelsestörande poster uppgick till -26 MSEK (-10), varav -20 MSEK består av transaktions-kostnader i anslutning av förvärvet av Kixeye och -5 MSEK till omvärdering av tilläggsköpeskillingar
 • EBIT uppgick till 128 MSEK (63), en ökning med 102 %
 • Periodens resultat uppgick till 73 MSEK (31), en ökning med 136 %, kvartalets resultat inkluderar engångskostnader om -6 MSEK avseende finansiering
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 3,08 SEK (1,26). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 3,06 SEK (1,25)
 • Nettoskulden uppgick till 904 MSEK (525) och justerad skuldsättningsgrad, pro forma var 1,4x exklusive EBITDA-bidrag från Kixeye
 • Förvärv av Kixeye, konsolideras från 1 juli 2019
 • Ny finansiering på plats: obligation, 500 MSEK och riktad nyemission, 500 MSEK.

Kommentar från VD

“Vi fortsätter vår starka resultatutveckling; nettoomsättningen ökade med 46 % under kvartalet och vi förbättrade lönsamheten ytterligare med en EBIT-marginal på 32 %. Alla tre aktiva produktområden, Empire, Big och Core, visade tillväxt för tredje kvartalet i rad. Core-produkterna levererade ett exceptionellt starkt resultat i kvartalet. Spelet Nida Harb 3 fortsatte sin imponerande tillväxtresa och blev kvartalets enskilt största produkt. Under andra kvartalet uppgick kundanskaffningskostnaden till 99 MSEK motsvarande 21 % av nettoomsättningen. Drivande för kvartalets tillväxt är framgångsrikt genomförda live events och ytterligare uppdateringar i många av våra spel som har lett till en förbättrad monetisering och genererat höga marginaler. Under kvartalet fullföljde vi förvärvet av Kixeye, en branschledare och pionjär inom strategispel. Vi har också stärkt vår finansiella position med ny skuldfinansiering samt en framgångsrikt genomförd nyemission som stödjer vår fortsatta tillväxt. Slutligen, är vi glada att konstatera att vi har nått vårt långsiktiga lönsamhetsmål om en EBIT-marginal på >30% LTM.”

Jörgen Larsson, VD, Stillfront Group

Inbjudan till kvartalspresentation

Rapporten kommer att presenteras vid en webbsänd telefonkonferens klockan 10.00 idag, 15 augusti 2019, då Jörgen Larsson, VD och Andreas Uddman, CFO kommenterar resultatet.

Presentationen kommer att hållas på engelska.

För att deltaga via webbsändningen, vänligen besök:

https://tv.streamfabriken.com/stillfront-q2-2019

För att ringa in via telefon, vänligen ring nytt nummer:

 • Sweden: +46850558358
 • United Kingdom: +443333009030
 • United States: +18338230587

För ytterligare information, kontakta:

Jörgen Larsson, CEO

Tel: 070-32118 00, jorgen@stillfront.com

Andreas Uddman, CFO

Tel: 070-0807846, andreas@stillfront.com

Denna information är sådan information som Stillfront Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den15 augusti 2019, kl 07.00 CEST.

Om Stillfront

Stillfront är en global koncern inom spelutveckling och marknadsledare inom free-to-play online strategispel. Vår diversifierade spelportfölj har två gemensamma nämnare; lojala användare och spel med långa livscykler. Organisk tillväxt och noggrant utvalda och genomförda förvärv utgör vår tillväxtstrategi och våra 600 medarbetare trivs i en organisation som präglas av entreprenörsanda. Våra huvudmarknader är USA, Tyskland, MENA, Frankrike och Storbritannien. Vårt huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige och bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier.

För ytterligare information, besök: stillfront.com

Certified Adviser:

FNCA, Telefon: +46 8 528 00 399 E-mail: info@fnca.se

 

Discover more

Stillfront develops digital games for a diverse global audience and our broad games portfolio is enjoyed by around 50 million people every month.

stillfront-career-image-2

Subscribe and stay informed

recruitment_green

Stay up to date with our press releases

Subscribe and stay informed

Stay up to date with our press releases