Skip to content
Regulatory

Delårsrapport, Q3 2019

Tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 64 procent, 517 (315) MSEK), jämfört med tredje kvartalet 2018
 • Justerad EBITDA (EBITDA exklusive jämförelsestörande poster) uppgick till 208 (120) MSEK, en ökning med 73 procent
 • Från detta kvartal och framåt redovisas Stillfronts underliggande operationella resultat genom en ny definition av justerad EBIT: EBIT exklusive jämförelsestörande poster samt avskrivningar av förvärvsrelaterade poster. Jämförelseperioder i rapporten har justerats enligt den nya definitionen.
 • Justerad EBIT* uppgick till 175 (97) MSEK, en ökning med 80 procent
 • Jämförelsestörande poster uppgick till -3 (0) MSEK. Avskrivningar av förvärvsrelaterade poster uppgick till 36 (-8) MSEK
 • EBIT uppgick till 136 (89) MSEK, en ökning med 53 procent
 • Omvärderingar av tilläggsköpeskillingar har omklassificerats från detta kvartal och framåt och ingår i finansnettot. Jämförelseperioder har i rapporten omräknats och delges på sid 18.
 • Finansnettot uppgick till -3 (-16) MSEK i kvartalet, positivt påverkat av omvärderingar av villkorade tilläggsköpeskillingar på 16 MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 111 (54) MSEK, en ökning med 106 procent
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 4,12 (2,42) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 4,11 (2,40) SEK
 • Nettoskulden uppgick till 851 (386) MSEK och justerad skuldsättningsgrad, pro forma var 0,9 (1,0)x

*Justerad EBIT definieras som EBIT exklusive jämförelsestörande poster och avskrivningar av förvärvsrelaterade poster.

Kommentar från VD

”Stillfront inledde året med full kraft nu också med Kixeye i gruppen! Vi är nöjda med resultatet i Q3, vår portfölj visar stark rapporterad tillväxt och god lönsamhetsutveckling. Sammantaget präglades kvartalet av säsongseffekter med lägre aktivitet av sk ”live operations” i spelen samt lägre marknadsföringsinvesteringar på grund av semesterperioder. Trots detta, växte vår användarbas jämfört med tredje kvartalet förra året och monetiseringen är fortsatt stark. Nettoomsättningen ökade med 64 procent och lönsamheten förbättrades ytterligare med en justerad EBIT-marginal på 34 procent, exklusive jämförelsestörande poster och avskrivningar av förvärvsrelaterade poster. Anskaffningskostnader för användare uppgick till 83 MSEK eller 16 procent i förhållande till nettoomsättningen vilket främst är ett resultat av mycket låga marknadsföringskostnader inom Kixeye. Med Kixeye har vi vidareutvecklat vår diversifierade portfölj och nu representerar det största spelet mindre än 15 procent av gruppens totala intäkter. Viktiga höjdpunkter under kvartalet inkluderar samarbetet mellan Kixeye och Goodgame Studios inom performance marketing samt samarbetet mellan Babil Games och Kixeye i utvecklingen av War Commander Rogue Assault för MENA-regionen. Värt att nämna är också den fortsatta starka tillväxten för Big Farm Mobile Harvest jämfört med föregående år. Vi är väl förberedda för att ta tillvara på möjligheterna vi har framför oss: vår solida finansiella position ger oss tillförsikt att fortsätta leverera enligt vår strategi och vi ser fram emot Stillfronts expansionsmöjligheter framöver”.

Jörgen Larsson, VD, Stillfront Group

Inbjudan till kvartalspresentation

Rapporten kommer att presenteras vid en webbsänd telefonkonferens klockan 10.00 idag, 8 november 2019, då Jörgen Larsson, VD och Andreas Uddman, CFO kommenterar resultatet.

Presentationen kommer att hållas på engelska.

För att deltaga via webbsändningen, vänligen besök:
https://tv.streamfabriken.com/stillfront-q3-2019

För att ringa in via telefon, vänligen ring:

SE: +46 8 566 427 06
UK: +44 33 330 092 73
US: +1 83 352 683 98

Denna information är sådan information som Stillfront Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den8 november 2019, kl 07.00 CET.

Discover more

Stillfront develops digital games for a diverse global audience and our broad games portfolio is enjoyed by around 50 million people every month.

stillfront-career-image-2

Subscribe and stay informed

recruitment_green

Stay up to date with our press releases

Subscribe and stay informed

Stay up to date with our press releases