Skip to content

Extra bolagsstämma 9 januari, 2018/ Extraordinary General Meeting January 9, 2018

Extra bolagsstämma i Stillfront Group AB (publ) hölls 9 januari 2018 kl 09.00 i Advokatfirma DLA Pipers lokaler i Stockholm. Nedan återfinns kallelse inklusive dagordning, valberedningens förslag samt ett fullmaktsformulär. Vidare återfinns även styrelsens förslag till nyemission samt yttranden och annan dokumentation inför stämman.

An Extraordinary general meeting of the Shareholders took place January 9, 2018 at 09.00 at the offices of law firm DLA Piper in Stockholm. Please find below the notice including the agenda, the Nomination Committee’s proposals and a form for Power of Attorney. Further find below the Board’s proposal for a new share issue and other documentation for the general meeting.