Stillfront Group publicerar sin bokslutskommuniké för 2021 den 16 februari 2022 kl. 07.00 CET. Rapporten presenteras live via en webcast klockan 10.00 CET samma dag.

Jörgen Larsson, VD, och Andreas Uddman, CFO, presenterar resultatet och besvarar frågor. Presentationen kommer att hållas på engelska. 

För att delta via webbsändningen, vänligen besök: 

https://tv.streamfabriken.com/stillfront-q4-2021

För att ringa in via telefon, vänligen ring:

SE: +46 8 566 427 04
UK: +44 333 300 90 32
US: +1 631 913 14 22 (PIN endast för US: 89290062#)