Skip to content
Non Regulatory

SBTi (Science Based Targets initiative) godkänner Stillfronts utsläppsminskningsmål

Stillfronts mål för att minska utsläppen av växthusgaser (GHG) har nu validerats av Science Based Targets initiative (SBTi) i linje med den senaste klimatvetenskapen och i linje med målen i Parisavtalet. Stillfront åtog sig att sätta mål i linje med SBTis kriterier i december 2022 och lämnade in de nya målen för validering i juni 2023.

"Vi är mycket glada över att våra kortsiktiga utsläppsminskningsmål nu har godkänts av SBTi, och vi ser fram emot att fortsätta arbeta tillsammans med våra partners och kollegor i branschen för att minska vår energiförbrukning och bekämpa klimatförändringsutmaningar", säger Jörgen Larsson, vd på Stillfront.

Stillfront åtar sig att minska de absoluta scope 1 och 2 växthusgasutsläppen med 42 % till 2030, med 2022 som basår. Stillfront åtar sig också att minska scope 3 GHG-utsläppen med 51,6 % inom samma tidsram. Stillfronts största klimatavtryck ligger inom scope 3, som innehåller Stillfronts användares utsläpp när de spelar Stillfronts spel, samt utsläpp från digital marknadsföring.

Om Science Based Targets initiative
Science Based Targets-initiativet (SBTi) är ett globalt organ som gör det möjligt för företag att sätta upp ambitiösa mål för utsläppsminskningar i linje med den senaste klimatvetenskapen. De är fokuserade på att accelerera företag över hela världen att halvera utsläppen före 2030 och uppnå nettonollutsläpp före 2050. Initiativet är ett samarbete mellan CDP, FN:s Global Compact, World Resources Institute (WRI) och World Wide Fund for Nature (WWF) och ett av We Mean Business Coalition-åtagandena. www.sciencebasedtargets.org

Discover more

Stillfront develops digital games for a diverse global audience and our broad games portfolio is enjoyed by around 50 million people every month.

stillfront-career-image-2

Subscribe and stay informed

recruitment_green

Stay up to date with our press releases

Subscribe and stay informed

Stay up to date with our press releases