Skip to content
Non Regulatory

Stillfront ansluter till Science Based Targets initiative (SBTi)

Stillfront har åtagit sig att fastställa kortsiktiga, företagsomfattande utsläppsminskningsmål i linje med klimatvetenskapen och med Science Based Targets initiative (SBTi).

Under 2022 genomförde Stillfront sin första reduktionskonsekvensanalys som har resulterat i en handlingsplan och ett ramverk för koncernens första kortsiktiga klimatmål. Genom att gå med i SBTi kommer Stillfront nu att ansöka om få sina kortsiktiga utsläppsminskningsmål validerade och godkända av SBTi – en ambition som angavs i årsredovisningen för 2021.

Stillfront har skapat en solid datainsamlingsmodell för sin decentraliserade organisation, och genomför årliga redogörelser för utsläpp av växthusgaser sedan 2019. I vår senaste rapport stod utsläpp inom scope 1 och 2 för 3 procent av koncernens totala utsläpp. Stillfronts största klimatavtryck, totalt 97 procent, ligger inom scope 3, som innehåller Stillfronts användares utsläpp när de spelar spelen, samt utsläpp från digital marknadsföring.

Stillfront kommer nu att fokusera på att implementera åtgärder för att minska utsläppen från vår egen verksamhet samt initiera projekt relaterade till att minska energiförbrukningen när användare spelar våra spel.

"Vår verksamhet inom digital underhållning når nästan 70 miljoner aktiva användare varje månad. Vi är angelägna om att arbeta tillsammans med vår spelarpopulation för att minska utsläpp och framtidssäkra vår verksamhet”, säger Jörgen Larsson, VD och grundare, Stillfront Group.

SBTi är ett partnerskap mellan CDP (Climate Disclosure Project), FN:s Global Compact, World Resources Institute (WRI) och Worldwide Fund for Nature (WWF).

Discover more

Stillfront develops digital games for a diverse global audience and our broad games portfolio is enjoyed by around 50 million people every month.

stillfront-career-image-2

Subscribe and stay informed

recruitment_green

Stay up to date with our press releases

Subscribe and stay informed

Stay up to date with our press releases