Skip to content
Regulatory

Stillfront beslutar om tilldelning av tecknade aktier till säljarna av Babil Games, Imperia Online samt Playa Games

Pressmeddelande 
2020-07-08

Stillfront Group AB (publ) beslutar om tilldelning av tecknade aktier i riktade nyemissioner till säljarna av Babil Games FZ LLC, Imperia Online JSC respektive Playa Games GmbH.

Babil Games
Bolagsstämman i Stillfront beslutade den 14 maj 2020 om en riktad nyemission av högst 179 217 stycken aktier till säljarna av Babil Games, att utgöra en del av tilläggsköpeskillingen för Stillfronts förvärv av samtliga aktier i Babil Games i enlighet med förvärvsavtalsvillkoren. Tilläggsköpeskillingen för 2019, som ska erläggas delvis kontant och delvis i form av aktier i Stillfront, har nu fastställts till totalt 10 800 000 amerikanska dollar. Teckningen av aktierna har avslutats och styrelsen i Stillfront har beslutat att tilldela 143 159 stycken tecknade aktier till säljarna av Babil Games, vilket innebär en ökning av Stillfronts aktiekapital med 100 211,3 kronor Betalning för aktierna har erlagts genom kvittning av säljarnas fordran om 5 399 967,7 amerikanska dollar, vilket motsvarar den del av den överenskomna tilläggsköpeskillingen som ska erläggas i form av nyemitterade aktier i Stillfront.

Imperia Online
Bolagsstämman i Stillfront beslutade den 14 maj 2020 om en riktad nyemission av högst 18 182 stycken aktier till säljarna av Imperia Online, att utgöra en del av tilläggsköpeskillingen för Stillfronts förvärv av samtliga aktier i Imperia Online i enlighet med förvärvsavtalsvillkoren. Tilläggsköpeskillingen för 2019, som ska erläggas delvis kontant och delvis i form av aktier i Stillfront, har nu fastställts till totalt 986 188 euro. Teckningen av aktierna har avslutats och styrelsen i Stillfront har beslutat att tilldela 14 523 stycken tecknade aktier till säljarna av Imperia Online, vilket innebär en ökning av Stillfronts aktiekapital med 10 166,1 kronor Betalning för aktierna har erlagts genom kvittning av säljarnas fordran om 493 070 euro, vilket motsvarar den del av den överenskomna tilläggsköpeskillingen som ska erläggas i form av nyemitterade aktier i Stillfront.

Playa Games
Bolagsstämman i Stillfront beslutade den 14 maj 2020 om en riktad nyemission av högst 82 272 stycken aktier till säljarna av Playa Games, att utgöra en del av tilläggsköpeskillingen för Stillfronts förvärv av samtliga aktier i Playa Games i enlighet med förvärvsavtalsvillkoren. Tilläggsköpeskillingen för 2019, som ska erläggas delvis kontant och delvis i form av aktier i Stillfront, har nu fastställts till totalt 4 469 124 euro. Teckningen av aktierna har avslutats och styrelsen i Stillfront har beslutat att tilldela 65 817 stycken tecknade aktier till säljarna av Imperia Online, vilket innebär en ökning av Stillfronts aktiekapital med 46 071,9 kronor Betalning för aktierna har erlagts genom kvittning av säljarnas fordran om 2 233 243,6 euro, vilket motsvarar den del av den överenskomna tilläggsköpeskillingen som ska erläggas i form av nyemitterade aktier i Stillfront.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Uddman, CFO, Stillfront Group
Telefon: +46 70 080 78 46
E-mail: andreas@stillfront.com

Om Stillfront
Stillfront är ett ledande free-to-play powerhouse inom spelutveckling. Vår diversifierade spelportfölj har två gemensamma nämnare; lojala användare och spel med långa livscykler. Organisk tillväxt och noggrant utvalda och genomförda förvärv utgör vår tillväxtstrategi och våra +750 medarbetare trivs i en organisation som präglas av entreprenörsanda. Våra huvudmarknader är USA, Tyskland, MENA, Frankrike och Storbritannien. Vårt huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige och bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. För ytterligare information, besök: stillfront.com
Certified Adviser: FNCA, Telefon: +46 8 528 00 399 E-mail: info@fnca.se

Discover more

Stillfront develops digital games for a diverse global audience and our broad games portfolio is enjoyed by around 50 million people every month.

stillfront-career-image-2

Subscribe and stay informed

recruitment_green

Stay up to date with our press releases

Subscribe and stay informed

Stay up to date with our press releases