Skip to content
Regulatory

Stillfront beslutar om tilldelning av tecknade aktier till säljarna av Imperia Online, eRepublik samt Babil Games

Stillfront beslutar om tilldelning av tecknade aktier i nyemission till säljarna av Imperia Online JSC, eRepublik Labs. Limited respektive Babil Games FZ LLC.

Imperia

Bolagsstämman i Stillfront Group AB (publ) (“Stillfront” eller “Bolaget”) beslutade den 9 maj 2019 om en riktad nyemission av högst 120 336stycken aktier till säljarna av Imperia Online JSC(“Imperia”) som ska utgöra en del av tilläggsköpeskillingen för Bolagets förvärv av samtliga aktier i Imperia 2018. Tilläggsköpeskillingen, som ska erläggas delvis kontant och delvis i form av aktier i Stillfront, har nu fastställts till totalt EUR 2 661 478,00. Teckningen av aktierna har avslutats och styrelsen i Stillfront har beslutat att tilldela 96 482 tecknade aktier till säljarna av Imperia, vilket innebär en ökning av Stillfronts aktiekapital med SEK 84 235,20. Betalning för aktierna har erlagts genom kvittning av säljarnas fordran om sammanlagt EUR 1 330 739,00, som motsvarar den del av den överenskomna tilläggsköpeskillingen som ska erläggas i form av aktier i Stillfront.

eRepublik

Bolagsstämman i Stillfront beslutade den 9 maj 2019 om en riktad nyemission av högst 68 700 stycken aktier till säljarna av eRepublik Labs. Limited(“eRepublik”) som ska utgöra en del av tilläggsköpeskillingen för Bolagets förvärv av samtliga aktier i eRepublik 2017. Tilläggsköpeskillingen, som ska erläggas delvis kontant och delvis i form av aktier i Stillfront, har nu fastställts till totalt EUR 1 522 283,00. Teckningen av aktierna har avslutats och styrelsen i Stillfront har beslutat att tilldela 55 361 tecknade aktier till säljarna av eRepublik, vilket innebär en ökning av Stillfronts aktiekapital med SEK 38 752,70. Betalning för aktierna har erlagts genom kvittning av säljarnas fordran om sammanlagt EUR 761 141,50, som motsvarar den del av den överenskomna tilläggsköpeskillingen som ska erläggas i form av aktier i Stillfront.

Babil

Bolagsstämman i Stillfront beslutade den 9 maj 2019 om en riktad nyemission av högst 54 330 stycken aktier till säljarna av Babil Games FZ LLC.(“Babil”) som ska utgöra en del av tilläggsköpeskillingen för Bolagets förvärv av samtliga aktier i Babil 2016. Tilläggsköpeskillingen, som ska erläggas delvis kontant och delvis i form av aktier i Stillfront, har nu fastställts till totalt USD 1 700 000,00. Teckningen av aktierna har avslutats och styrelsen i Stillfront har beslutat att tilldela 54 330 tecknade aktier till säljarna av Babil, vilket innebär en ökning av Stillfronts aktiekapital med SEK 38 031,00. Betalning för aktierna har erlagts genom kvittning av säljarnas fordran om sammanlagt USD 850 000,00, som motsvarar den del av den överenskomna tilläggsköpeskillingen som ska erläggas i form av aktier i Stillfront.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Andreas Uddman, CFO

Tel: +46 70 080 78 46

andreas@stillfront.com

Om Stillfront
Stillfront är en global koncern inom spelutveckling och marknadsledare inom free-to-play online strategispel. Vår diversifierade spelportfölj har två gemensamma nämnare; lojala användare och spel med långa livscykler. Organisk tillväxt och noggrant utvalda och genomförda förvärv utgör vår tillväxtstrategi och våra 600 medarbetare trivs i en organisation som präglas av entreprenörsanda. Våra huvudmarknader är USA, Tyskland, MENA, Frankrike och Storbritannien. Vårt huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige och bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier.

Certified Adviser:
FNCA,
Telefon: +46 8 528 00 399 
E-mail: info@fnca.se 

Discover more

Stillfront develops digital games for a diverse global audience and our broad games portfolio is enjoyed by around 50 million people every month.

stillfront-career-image-2

Subscribe and stay informed

recruitment_green

Stay up to date with our press releases

Subscribe and stay informed

Stay up to date with our press releases