Skip to content
Regulatory

Stillfront förvärvar det mobila rollspelet Crush Them All

Stillfront Group AB (publ) har ingått avtal om förvärv av spelet ”Crush Them All”, ett populärt mobilspel inom den s.k. idle RPG-genren utvecklat av Godzilab Inc. Förvärvet undertecknades och genomfördes den 7 juni 2021 och är strukturerat som ett kontant förvärv av alla aktier i Godzilab Inc, vars tillgångar och skulder enbart hänför sig till spelet ”Crush Them All”.

”Crush Them All”, som hade sin globala release i maj 2017, kombinerar framgångsrikt metaspelselement med s.k. idle core gameplay och har laddats ner nästan 7 miljoner gånger. I maj 2021 hade spelet cirka 55k dagliga aktiva användare (DAU) och cirka 250k månatliga aktiva användare (MAU), och spelet genererade fler än 2 miljoner nedladdningar under 2020. Spelet hade totala bookings om cirka 13 miljoner USD under de senaste tolv månaderna till och med april 2021.

”Crush Them All” kommer efter förvärvet att drivas av Stillfronts studio Imperia Online, som kommer att kunna använda sig av sin existerande kompetens inom liveops, spelutveckling och kundanskaffning och tillföra spelet ytterligare resurser. Imperia Online har tidigare framgångsrikt tagit över, drivit och vuxit existerande speltitlar från andra studios inom Stillfront Group.

“Förvärv av enskilda spel är en viktig del i Stillfronts förvärvsstrategi och möjliggör för oss att dra nytta av den stora erfarenhet och kunskap vi har i gruppen inom liveops och kundanskaffning. ”Crush Them All” är en väldigt framgångsrik titel och vi är övertygade om att vi kommer att kunna göra spelet ännu populärare i takt med att vi kan lägga mer tid och resurser på att vidareutveckla spelet framöver”, säger Jörgen Larsson, vd, Stillfront Group.

Discover more

Stillfront develops digital games for a diverse global audience and our broad games portfolio is enjoyed by around 50 million people every month.

stillfront-career-image-2

Subscribe and stay informed

recruitment_green

Stay up to date with our press releases

Subscribe and stay informed

Stay up to date with our press releases