Skip to content
Regulatory

Stillfront Group AB: Bytro lanserar Call of War för Android I Early Access

PRESSMEDDELANDE 
2017-11-23 

Bytro lanserar Call of War för Android I Early Access

Bytro Labs, en studio inom Stillfront Group, har lanserat en beta Androidversion av sitt mycket framgångsrika browserspel Call of War i Early Access på Google Play. Call of War är featured i avdelningen “Recent Launches” på Google Play

Android-versionen, som är en så kallad native app, låter spelare spela strategispelet Call of War när de är på språng. Spelaren kan ge order till sina arméer, initiera forskning och beställa produktion av vapen med sin mobiltelefon.

Spelet är featured i avdelningen “Recent Launches” i Google Play och har under de senaste tre dagarna medfört mer än 20.000 nya registreringar. Det är fortfarande för tidigt att utvärdera monetiseringspotentialen för dessa registreringar. Spelet kommer att vara kvar i Google Play Early Access under en längre tid för att få feedback från spelarena så att design, funktioner, polering och balansering kan slutföras. Tidpunkt för full lansering kommer att bestämmas senare baserat på resultatet av lanseringen i Early Access.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

För ytterligare information, kontakta Stillfront:
Jörgen Larsson, CEO
+46-70-321 1800
jorgen@stillfront.com

OM STILLFRONT

Stillfront är en grupp av oberoende utvecklare, förläggare och distributörer av digitala spel – med visionen att bli den ledande gruppen av indie-spelutvecklare och förläggare. Stillfront är verksamt genom åtta näst intill självständiga dotterbolag: Bytro Labs i Tyskland, Coldwood Interactive i Sverige, Power Challenge i Sverige och Storbritannien, Dorado Online Games på Malta, Simutronics i USA, Babil Games i UAE och Jordanien, eRepublik Labs på Irland och i Rumänien samt OFM Studios i Tyskland. Gruppens spel distribueras globalt, och har sina huvudmarknader i Frankrike, UK, Tyskland, USA och MENA. För mer information, besök Stillfronts webbplats www.stillfront.com.

UTVALDA SPEL

Stillfront’s portfolio includes games across multiple platforms. Unravel is a widely acclaimed console game developed by Coldwood in collaboration with Electronic Arts. Supremacy 1914 and Call of War are high-immersion war strategy games developed by Bytro Labs. ManagerZone is a sports management strategy game launched in 2001. DragonRealms and GemStone IV are MUD-style games with a very loyal player base. Siege: Titan Wars(TM) is a popular mobile game developed by Simutronics. Tank Storm and Admiral are mobile strategy games with very strong player bases, which are published by Babil Games. World at War: WW2 and War and Peace: Civil War are a successful mobile strategy games developed and published by eRepublik Labs. Online Fussball Manager is a leading sports management game.

Nasdaq First North kortnamn: SF
Certified Adviser: Avanza Bank, telefon 08-4094 2120

Denna information är sådan som Stillfront Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 23 november 2017 kl 08.30 CET.