Skip to content
Regulatory

Stillfront Group AB: CatCap GmbH förvärvar aktier i Stillfront

PRESSMEDDELANDE
31 augusti, 2016

CatCap GmbH förvärvar aktier i Stillfront

CatCap GmbH har förvärvat 28 582 aktier i Stillfront Group AB (publ) (“Stillfront”) from FKL Holding GmbH (“FKL”). CatCap GmbH är en framstående aktör inom corporate finance. Mark Miller, styrelseledamot i Stillfront, är grundare och managing partner för CatCap GmbH. FKL är Stillfronts största ägare och har efter transaktionen 959 028 aktier i Stillfront. Transaktionen har genomförts såsom en del av ersättningen för de tjänster som CatCap GmbH tillhandahållit till FKL.

Mark Miller, Styrelseledamot, Stillfront Group, kommenterar

“Jag tror starkt på Stillfront och Stillfronts affärsmodell och är mycket glad över att CatCap har fått denna möjlighet att investera i Stillfront”, säger Mark Miller, styrelseledamot, Stillfront Group.

 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Larsson, VD
Tel: 070-321 1800
jorgen@stillfront.com

Om Stillfront

Stillfront är en oberoende utvecklare, förläggare och distributör av digitala spel – med visionen att bli en ledande indie-spelutvecklare och förläggare. Stillfront är verksamt genom fem näst intill självständiga dotterbolag: Bytro Labs i Tyskland, Coldwood Interactive i Sverige, Power Challenge i Sverige och Storbritannien, Dorado Online Games på Malta och Simutronics i USA. Gruppens spel distribueras globalt, och har sina huvudmarknader i Sverige, Tyskland, USA och Sydamerika. För mer information, besök Stillfronts webbplats www.stillfront.com.

Utvalda Spel

Stillfronts portfölj inkluderar spel för en mängd plattformar. Unravel, utvecklat av Coldwood i samarbete med Electronic Arts, tilldelades på E3 och gamescom över 20 utmärkelser och lanserades i februari 2016. Supremacy 1914 och Call of War är krigsstrategispel utvecklade av Bytro Labs. ManagerZone är ett sportsmanagementspel som lanserades 2001. DragonRealms och GemStone IV är så kallade MUD-spel med en mycket lojal spelarbas. Lara Croft Relic Run(TM) är ett populärt mobilspel utvecklat av Simutronics.

Nasdaq First North kortnamn: SF
Certified Adviser: Avanza Bank, telefon 08-4094 2120

Denna information är sådan som Stillfront Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 31 augusti 2016 kl 11.15 CEST.