Skip to content
Regulatory

Stillfront Group AB: Delårsrapport januari – juni 2017

Delårsrapport januari – juni 2017

PRESSRELEASE 2017-08-29

STILLFRONT GROUP AB (PUBL)

Delårsperioden januari – juni 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 67,3 MSEK (motsvarande period 2016: 48,4 MSEK), vilket innebär en ökning med 39% jämfört med motsvarande period 2016. Rörelsens intäkter uppgick till 83,5 MSEK (57,2).
 • EBITDA uppgick till 17,7 MSEK jämfört med 20,7 MSEK under motsvarande period 2016, då en betydande royalty avseende Unravel inflöt med hög marginal. EBITDA-resultatet har belastats med kostnader för förbättrad IT-infrastruktur på Bytro, övergången till IFRS, förvärvskostnader och flytt till Nasdaq First North Premier med totalt 2,1 MSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 6,6 MSEK (17,1). Delårsperiodens resultat uppgick till 2,1 MSEK (11,2).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,58 SEK (1,42 SEK). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,57 SEK (1,39 SEK).
 • Per den 30 juni uppgick likvida medel till 91,8 MSEK. Per 31 dec 2016 uppgick likvida medel till 35,8 MSEK.

Kvartalet april – juni 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 37,3 MSEK (motsvarande period 2016: 23,1 MSEK), vilket innebär en ökning med 61% jämfört med motsvarande period 2016. Rörelsens intäkter uppgick till 46,0 MSEK (28,7).
 • EBITDA uppgick till 10,0 MSEK jämfört med 9,5 MSEK under motsvarande period 2016, då en betydande royalty avseende Unravel inflöt med hög marginal. EBITDA-resultatet har belastats med kostnader för förbättrad IT-infrastruktur på Bytro, övergången till IFRS och flytt till Nasdaq First North Premier med totalt 1,3 MSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 3,7 MSEK (7,8). Delårsperiodens resultat uppgick till 1,4 MSEK (5,1).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,34 SEK (0,76 SEK). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,34 SEK (0,75 SEK).
 • Förvärv av eRepublik Labs tillkännagavs 30 maj och slutfördes 27 juni.
 • Stillfront gav ut ett obligationslån på 110 MSEK inom en ram på 500 MSEK den 23 maj.
 • Stillfronts aktie flyttades till Nasdaq OMX Nordic First North Premier 29 juni.

Händelser efter Delårsperiodens utgång

 • 18 juli genomfördes förvärvet av det tyska sportsmanagementspelet OFM. I samband därmed tecknades även ett förläggaravtal avseende Football Empire.
 • Stillfronts nyligen utgivna obligation noterades på Nasdaq OMX Nordic 21 juli.

Rekordomsättning och fortsatt förvärvsaktivitet

Vår spännande tillväxtresa fortsätter. Förvärven av eRepublik och OFM ligger i linje med vår strategi att uppnå god avkastning genom en bred portfölj av spel och studios. Förvärven tillför vidare väsentligt mer än bara lönsamma produkter, med vår attraktiva affärsmodell kan vi även knyta till oss nya kompetenser och förmågor som kommer hela Stillfront Group tillgodo. Vi håller fortsatt hög förvärvsaktivitet och det obligationslån som vi tog upp under kvartalet, med en ram på 500 MSEK ger oss finansiell styrka för fortsatt tillväxt“, säger Jörgen Larsson, VD för Stillfront Group.

Nyckeltal, koncernen


KSEK
2017
apr-jun
2016
apr-jun
2017
JAN-jun
2017
JAN-jun
Senaste 12 mån 2016
jan-dec
Nettoomsättning 37 311  23 139  67 315  48 443  113 704  94 832
Omsättningstillväxt 61%   39%      
EBITDA 10 015  9 502  17 677  20 663  31 278  34 264
EBITDA-marg 26,8% 41,1% 26,3% 42,7% 27,5% 36,1%
Resultat efter finansiella poster 3 678  7 811  6 573  17 058  12 958  23 443
Resultat 1 442  5 074  2 072  11 214  11 834  20 976

Om Stillfront

Stillfront är en oberoende utvecklare, förläggare och distributör av digitala spel – med visionen att bli en ledande indie-spelutvecklare och förläggare. Stillfront är verksamt genom åtta näst intill självständiga dotterbolag: Bytro Labs i Tyskland, Coldwood Interactive i Sverige, Power Challenge i Sverige och Storbritannien, Dorado Online Games på Malta, Simutronics i USA, Babil Games i Förenade Arabemiraten och Jordanien, eRepublik Labs på Irland och i Rumänien samt OFM Studios i Tyskland. Gruppens spel distribueras globalt, och har sina huvudmarknader i Frankrike, UK, Tyskland, USA och MENA. Bolagets aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Stockholm med ticker SF. Avanza Bank är bolagets Certified Adviser. För mer information, besök Stillfronts webbplats www.stillfront.com.

Utvalda Spel

Stillfronts portfölj inkluderar spel för en mängd plattformar. Unravel, utvecklat av Coldwood i samarbete med Electronic Arts, tilldelades på E3 och gamescom över 20 utmärkelser och lanserades i februari 2016. Supremacy 1914 och Call of War är krigsstrategispel utvecklade av Bytro Labs. ManagerZone är ett sportsmanagementspel som lanserades 2001. DragonRealms och GemStone IV är så kallade MUD-spel med en mycket lojal spelarbas. Lara Croft Relic Run(TM) är ett populärt mobilspel utvecklat av Simutronics. Tank Storm och Admiral är mobilstrategispel med mycket starka spelarbaser, vilka förläggs av Babil Games. World at War är ett framgångsrikt mobilt strategispel som utvecklas och förläggs av eRepublik Labs. OFM är ett ledande sportsmanagementspel som utvecklas och förläggs av OFM Studios.

Att notera om denna information

Denna information är sådan som Stillfront Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 29 aug 2017 kl 08.30 CEST.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Larsson, VD Sten Wranne, CFO
Tel: 070-321 1800, jorgen@stillfront.com Tel: 0705-851258, sten@stillfront.com

Avanza Bank, som nås på telefon 08-4094 2120, är Stillfronts Certified Adviser.