Skip to content
Regulatory

Stillfront Group AB: Delårsrapport januari – mars 2017 Stillfront Group AB (publ)

Delårsrapport januari-mars 2017

STILLFRONT GROUP AB (PUBL)

Delårsperioden januari – mars 2017

  • Nettoomsättningen uppgick till 30,0 MSEK (motsvarande period 2016: 25,3 MSEK), vilket innebär en ökning med 18,6% jämfört med motsvarande period 2016 och 22,2% jämfört med föregående kvartal. Rörelsens intäkter uppgick till 37,5 MSEK (28,5).
  • EBITDA uppgick till 7,7 MSEK (11,2). EBITDA-resultatet har belastats med engångskostnader för övergången till IFRS och förvärvskostnader med totalt 0,7 MSEK.
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2,9 MSEK (9,2). Periodens resultat uppgick till 0,6 MSEK (6,1).
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,24 SEK (0,66 SEK). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,24 SEK (0,64 SEK).
  • Per den 31 mars uppgick likvida medel till 31,1 MSEK (78,0).
  • Under kvartalet har Babil Games mobilspel Heroes’ Adventure lanserats i en så kallad soft launch. Investeringar har skett främst i Siege: Titan Wars, Conflict of Nations: Modern War, ett kommande spel från Coldwood och mobilversionen av Call of War.

Händelser efter Delårsperiodens utgång

  • Stillfront har anlitat Carnegie Investment Bank för att undersöka förutsättningarna för bolaget att emittera obligationer på den nordiska företagsobligationsmarknaden.


En stabil start på ett spännande år

Vi har haft en stabil inledning på året; Conflict of Nations: Modern Warfare har påbörjat sin lansering och har redan kvalificerat sig som en kärnprodukt. Marknadsföringen av spelet ökar successivt, där vi kan identifiera lönsamma kampanjer. Babil kommer snabbt in i gruppen, har lanserat ett spel och kommer inom kort lansera ytterligare ett spel. MENA-marknaden är utomordentligt stark och vi ser fram emot många framgångar över lång tid.

Mot bakgrund av bolagets positiva utveckling och i syfte att ha finansiell flexibilitet för att kunna fullfölja intressanta förvärv har Stillfront anlitat Carnegie för att undersöka förutsättningarna för bolaget att emittera obligationer på den nordiska företagsobligationsmarknaden, vilket ger oss spännande möjligheter framledes“, säger Jörgen Larsson, VD för Stillfront Group.


Nyckeltal, koncernen


MSEK

2017
jan-mar
2016
jan-mar
Senaste 12 mån 2016
jan-dec
Nettoomsättning   30 004 25 304 99 532 94 832
Omsättningstillväxt   18,6%      
EBITDA   7 662 11 161 30 765 34 264
EBITDA-marg   25,5% 44,1% 30,9% 36,1%
Resultat efter finansiella poster   2 895 9 247 17 091 23 443
Resultat   630 6 140 15 466 20 976

Att notera om denna information

Denna information är sådan som Stillfront Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 16 maj 2017 kl 08.30 CEST.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Larsson, VD Sten Wranne, CFO
Tel: 070-321 1800, jorgen@stillfront.com Tel: 0705-851258, sten@stillfront.com

 

Om Stillfront

Stillfront är en oberoende utvecklare, förläggare och distributör av digitala spel – med visionen att bli en ledande indie-spelutvecklare och förläggare. Stillfront är verksamt genom sex näst intill självständiga dotterbolag: Bytro Labs i Tyskland, Coldwood Interactive i Sverige, Power Challenge i Sverige och Storbritannien, Dorado Online Games på Malta, Simutronics i USA och Babil Games i Förenade Arabemiraten och Jordanien. Gruppens spel distribueras globalt, och har sina huvudmarknader i Sverige, Tyskland, USA, Sydamerika och MENA-regionen. Bolagets aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Stockholm med ticker SF. Avanza Bank är bolagets Certified Adviser. För mer information, besök Stillfronts webbplats www.stillfront.com.

Utvalda Spel

Stillfronts portfölj inkluderar spel för en mängd plattformar. Unravel, utvecklat av Coldwood i samarbete med Electronic Arts, tilldelades på E3 och gamescom över 20 utmärkelser och lanserades i februari 2016. Supremacy 1914 och Call of War är krigsstrategispel utvecklade av Bytro Labs. ManagerZone är ett sportsmanagementspel som lanserades 2001. DragonRealms och GemStone IV är så kallade MUD-spel med en mycket lojal spelarbas. Lara Croft Relic Run(TM) är ett populärt mobilspel, utvecklat av Simutronics.

Nasdaq First North kortnamn: SF
Certified Adviser: Avanza Bank, telefon 08-4094 2120