Skip to content
Regulatory

Stillfront Group AB: Förtydligande angående Simutronics medförläggare Tilting Points distributionsavtal med Sky-mobi Limited för SIEGE: Titan Wars

PRESSMEDDELANDE  
6 juli, 2017

Förtydligande angående Simutronics medförläggare Tilting Points distributionsavtal med Sky-mobi Limited för SIEGE: Titan Wars

Stillfront Group AB (publ) (“Stillfront”) publicerade 2017-06-30 ett pressmeddelande avseende ett distributionsavtal avseende spelet SIEGE: Titan Wars för marknaderna Kina, Taiwan, Hong Kong och Macau. Som framgått av det tidigare pressmeddelandet är distributionsavtalet tecknat mellan Skymobi, en ledande mobil app-plattform och spelförläggare i Kina, och Tilting Point, Simutronics förläggarpartner.

Stillfront vill förtydliga följande: Distributionsavtalet har stor strategisk vikt för Stillfront då det i praktiken är ett nödvändigt, men inte tillräckligt, villkor att ha en lokal distributör för att lyckas på främst den kinesiska marknaden. I enlighet med distributionsavtalet står Skymobi för marknadsföringskostnaderna på de aktuella marknaderna. Simutronics genomför en mindre anpassning av SIEGE: Titan Wars till Skymobis app-plattform. I enlighet med distributionsavtalet sker en vinstdelning mellan Skymobi och Tilting Point där Skymobi erhåller en större del av intäkterna än vad Tilting Point gör. Tilting Points andel vinstdelas i sin tur med Simutronics, som är ett dotterbolag till Stillfront.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Jörgen Larsson, VD
Tel: 070-321 1800
jorgen@stillfront.com

Sten Wranne, CFO
Phone: +46 705 851258
E-mail: sten@stillfront.com

OM STILLFRONT

Stillfront är en grupp av oberoende utvecklare, förläggare och distributör av digitala spel – med visionen att bli en av den ledande gruppen av indie-spelutvecklare och förläggare. Stillfront är verksamt genom sju näst intill självständiga dotterbolag: Bytro Labs i Tyskland, Coldwood Interactive i Sverige, Power Challenge i Sverige och Storbritannien, Dorado Online Games på Malta, Simutronics i USA, Babil Games i UAE och Jordanien samt eRepublik Labs på Irland och i Rumänien. Gruppens spel distribueras globalt, och har sina huvudmarknader i Sverige, Tyskland, USA och MENA. För mer information, besök Stillfronts webbplats www.stillfront.com.

UTVALDA SPEL

Stillfronts portfölj inkluderar spel för en mängd plattformar. Unravel, utvecklat av Coldwood i samarbete med Electronic Arts, tilldelades på E3 och gamescom över 20 utmärkelser och lanserades i februari 2016. Supremacy 1914 och Call of War är krigsstrategispel utvecklade av Bytro Labs. ManagerZone är ett sportsmanagementspel som lanserades 2001. DragonRealms och GemStone IV är så kallade MUD-spel med en mycket lojal spelarbas. Lara Croft Relic Run(TM) är ett populärt mobilspel utvecklat av Simutronics. Tank Storm och Admiral är mobilstrategispel med mycket starka spelarbaser, vilka förläggs av Babil Games. World at War är ett framgångsrikt mobil-strategispel från eRepublik Labs.

Nasdaq First North kortnamn: SF
Certified Adviser: Avanza Bank, telefon 08-4094 2120

Denna information är sådan som Stillfront Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 6 juli 2017 kl 19.30 CEST.