Skip to content
Regulatory

Stillfront Group AB: Fyrdubblat antal spelare YoY

PRESSMEDDELANDE
3 oktober, 2017

Stillfront: Fyrdubblat antal spelare (MAU) YoY

Stillfront Group AB (“Stillfront”) arbetar systematiskt med att förstärka spelportföljen för att optimera prestanda och avkastning/risk. Bland annat följer Stillfront löpande utvecklingen av antalet unika spelare av onlinespelen på månatlig (MAU – Monthly Active User) och daglig (DAU – Daily Active User) basis.

Under tredje kvartalet 2017 uppgick det genomsnittliga antalet MAU till 1 158 799 och genomsnittliga antalet DAU var 234 915. Motsvarande siffror för andra kvartalet 2017 var 784 183 MAU och 139 558 DAU. Tredje kvartalet 2017 visade därmed en ökning med 48% avseende antal MAU och 68% avseende antal DAU jämfört med andra kvartalet 2017.

Under tredje kvartalet 2016 var det genomsnittliga antalet MAU 222 970 och genomsnittliga antalet DAU 62 781. Under tredje kvartalet 2017 ökade således MAU med 420% och DAU ökade med 274% jämfört med tredje kvartalet 2016.

Simutronics lanserade “SIEGE: Titan Wars” och spelet “Online Fussball Manager” förvärvades under tredje kvartalet 2017. Dessa två spel bidrog med 524 844 MAU och 110 897 DAU till siffrorna ovan.

Totalt avser ovanstående siffror de intäktsmässigt tretton största spelen, dvs Call of War, Supremacy 1914, Conflict of Nations, ManagerZone, DragonRealms, GemStone IV, SIEGE: Titan Wars, Tank Storm, Admiral, Age of Lords, World at War, eRepublik.com och Online Fussball Manager.

Jörgen Larsson, VD, Stillfront Group, kommenterar

“Stillfront Group fortsätter att leverera enligt vår strategi, dels genom en fortsatt hög kundlojalitet i existerande spel, dels genom att både organiskt och med förvärv lägga till nya spel till vår portfölj som driver markant spelartillväxt. Simutronics fortsätter att justera SIEGE: Titan Wars för att driva tillväxt och lojalitet bortom det initialt stora kundtillflödet vid lansering. Bytro Labs arbetar med att utvidga Call of War till ett multi-platformspel som kan spelas via webbrowser, mobil och Steam, medan eRepublik Labs förbereder för lanseringen av War and Peace: Civil War, ytterligare ett lovande nytt spel”, säger Jörgen Larsson, VD, Stillfront Group.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Jörgen Larsson, VD
Tel: 070-321 1800
jorgen@stillfront.com
Sten Wranne, CFO
Phone: +46 705 851258
sten@stillfront.com

OM STILLFRONT

Stillfront är en grupp av oberoende utvecklare, förläggare och distributörer av digitala spel – med visionen att bli den ledande gruppen av indie-spelutvecklare och förläggare. Stillfront är verksamt genom åtta näst intill självständiga dotterbolag: Bytro Labs i Tyskland, Coldwood Interactive i Sverige, Power Challenge i Sverige och Storbritannien, Dorado Online Games på Malta, Simutronics i USA, Babil Games i UAE och Jordanien, eRepublik Labs på Irland och i Rumänien samt OFM Studios i Tyskland. Gruppens spel distribueras globalt, och har sina huvudmarknader i Sverige, Tyskland, USA och MENA. För mer information, besök Stillfronts webbplats www.stillfront.com.

UTVALDA SPEL

Stillfronts portfölj inkluderar spel för en mängd plattformar. Unravel, utvecklat av Coldwood i samarbete med Electronic Arts, tilldelades på E3 och gamescom över 20 utmärkelser och lanserades i februari 2016. Supremacy 1914 och Call of War är krigsstrategispel utvecklade av Bytro Labs. ManagerZone är ett sportsmanagementspel som lanserades 2001. DragonRealms och GemStone IV är så kallade MUD-spel med en mycket lojal spelarbas. Lara Croft Relic Run(TM) är ett populärt mobilspel utvecklat av Simutronics. Tank Storm och Admiral är mobilstrategispel med mycket starka spelarbaser, vilka förläggs av Babil Games. World at War är ett framgångsrikt mobil-strategispel från eRepublik Labs. Online Fussball Manager är ett ledande sportsmanagementspel.

Nasdaq First North kortnamn: SF
Certified Adviser: Avanza Bank, telefon 08-4094 2120

Denna information är sådan som Stillfront Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 3 oktober 2017 kl 07.00 CEST.