Skip to content
Regulatory

Stillfront Group AB: MAU växte med 15% YoY

PRESSMEDDELANDE
2018-10-05

MAU växte med 15% YoY

Stillfront Group AB (“Stillfront”) arbetar systematiskt med att förstärka spelportföljen för att optimera prestanda och avkastning/risk. Bland annat följer Stillfront löpande utvecklingen av antalet unika spelare av online-spelen på månatlig (MAU – Monthly Active User) och daglig (DAU – Daily Active User) basis.

Under tredje kvartalet 2018 uppgick det genomsnittliga antalet MAU till 4 098 000 och genomsnittliga antalet DAU var 954 000. Motsvarande siffror för tredje kvartalet 2017 var 3 576 000 MAU och 911 000 DAU (inklusive Goodgame Studios). Tredje kvartalet 2018 visade därmed en ökning med 15% avseende antal MAU och en ökning på 5% avseende antal DAU jämfört med tredje kvartalet 2017.

Under andra kvartalet 2018 var det genomsnittliga antalet MAU 4 237 000 och genomsnittliga antalet DAU 1 021 000. Under tredje kvartalet 2018 minskade därmed MAU med 3% medan DAU minskade med 7% jämfört med andra kvartalet 2018.

“Vi fortsätter att växa antalet månatliga användare, MAU, i kvartalet med 15% jämfört med 2017. Siffrorna för det tredje kvartalet är påverkade av säsongseffekter på grund av semestermånaderna juli och augusti. I kvartalet har vi lanserat två nya titlar: BIG COMPANY: Skytopia and Vietnam War: Platoons. Sent i andra kvartalet lanserades också Empire Millennium War för browser. Allt som allt har vi ett flertal nya titlar som nyligen lanserats och jag ser fram emot att se utvecklingen av dessa tillsammans med andra kommande releaser framöver”, kommenterar Jörgen Larsson, VD, Stillfront Group.

Totalt avser ovanstående siffror de intäktsmässigt 25 största online-spelen, dvs Call of War, Supremacy 1914, Conflict of Nations, ManagerZone, DragonRealms, GemStone IV, SIEGE: Titan Wars, Tank Storm, Admiral, Nida Harb 3, Age of Lords, World at War, War and Peace: Civil War, Vietnam War: Platoons, eRepublik.com, Online Fussball Manager, Goodgame Poker, Legends of Honor, Goodgame Empire, EMPIRE: Four Kingdoms, Big Farm, BIG FARM: Mobile Harvest, BIG COMPANY: Skytopia och EMPIRE: Millennium Wars (Mobilt) och EMPIRE: Millennium Wars (Browser). Siffrorna för Goodgame Studios (förvärvat Januari 2018) har inkluderats historiskt för att förbättra jämförbarheten.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Jörgen Larsson, CEO Stillfront
Tel: +46 703 211 800
jorgen@stillfront.com

Sofia Wretman, IR, Stillfront
Tel: +46 708 11 64 30
sofia@stillfront.com

OM STILLFRONT

Stillfront är en grupp av oberoende utvecklare, förläggare och distributörer av digitala spel – med visionen att bli den ledande gruppen av indie-spelutvecklare och förläggare. Stillfront är verksamt genom nio näst intill självständiga dotterbolag: Bytro Labs i Tyskland, Coldwood Interactive i Sverige, Power Challenge i Sverige och Storbritannien, Dorado Online Games på Malta, Simutronics i USA, Babil Games i UAE och Jordanien, eRepublik Labs på Irland och i Rumänien, OFM Studios i Tyskland och Goodgame Studios i Tyskland. Gruppens spel distribueras globalt, och har sina huvudmarknader i Tyskland, USA, Frankrike, UK, och MENA. För mer information, besök Stillfronts webbplats www.stillfront.com.

UTVALDA SPEL

Stillfronts portfölj inkluderar spel för en mängd plattformar. Unravel och Unravel Two är omskrivna spel som är utvecklade av Coldwood i samarbete med Electronic Arts. Supremacy 1914 och Call of War är krigsstrategispel utvecklade av Bytro Labs. ManagerZone är ett sportsmanagementspel som lanserades 2001. DragonRealms och GemStone IV är så kallade MUD-spel med en mycket lojal spelarbas. Siege: Titan Wars(TM) är ett populärt mobilspel utvecklat av Simutronics. Nida Harb III och Admiral är mobilstrategispel med mycket starka spelarbaser, vilka förläggs av Babil Games. World at War och War and Peace: Civil War är framgångsrika mobil-strategispel från eRepublik Labs. Online Fussball Manager är ett ledande sportsmanagementspel. EMPIRE och BIG FARM är stora brands som drivs av Goodgame Studios.

Nasdaq First North kortnamn: SF
Certified Adviser: Avanza Bank, telefon +46 8 409 421 20

Denna information är sådan som Stillfront Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 5 oktober 2018 kl 08.30 CEST.