Skip to content
Regulatory

Stillfront Group AB: MAU växte med 20% YoY

Stillfront Group AB (“Stillfront”) arbetar systematiskt med att förstärka spelportföljen för att optimera prestanda och avkastning/risk. Bland annat följer Stillfront löpande utvecklingen av antalet unika spelare av online-spelen på månatlig (MAU – Monthly Active User) och daglig (DAU – Daily Active User) basis.

Under första kvartalet 2019 uppgick det genomsnittliga antalet MAU till 5 874 000 (jämfört med 4 893 000 MAU motsvarande period 2018). Genomsnittliga antalet DAU var 1 411 000 (jämfört med 1 115 000 DAU motsvarande period 2018). Första kvartalet 2019 visade därmed en ökning med 20% avseende antal MAU och en ökning på 26% avseende antal DAU jämfört med första kvartalet 2018.

Under fjärde kvartalet 2018 var det genomsnittliga antalet MAU 4 770 000 och genomsnittliga antalet DAU 1 140 000. Under första kvartalet 2019 ökade därmed MAU med 23% medan DAU ökade med 24% jämfört med fjärde kvartalet 2018.

“Vi slår nya rekord i antal spelare under Q1, stickiness i användarbasen ökade och monetiseringen under kvartalet har varit fortsatt god. Lanseringarna av SIEGE: World War II och Strike of Nations har än så länge gått enligt plan, och Goodgame har varit djupt involverade i båda lanseringarna med sin marknadsföringsexpertis. Att se sådana samarbeten falla väl ut är väldigt glädjande”, kommenterar Jörgen Larsson, VD, Stillfront Group.

Totalt avser ovanstående siffror de intäktsmässigt 29 största online-spelen, dvs Call of War, Supremacy 1914, Conflict of Nations, ManagerZone, DragonRealms, GemStone IV, SIEGE: Titan Wars, SIEGE: World War II, Tank Storm, Admiral, Nida Harb 3, Strike of Nations, Age of Lords, World at War, War and Peace: Civil War, Vietnam War: Platoons, eRepublik.com, Online Fussball Manager, Goodgame Poker, Legends of Honor, Goodgame Empire, EMPIRE: Four Kingdoms, Big Farm, BIG FARM: Mobile Harvest, BIG COMPANY: Skytopia, EMPIRE: Millennium Wars (Mobilt), EMPIRE: WWIII (Browser), Imperia Online och Shakes & Fidget.

Denna information är sådan information som Stillfront Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2019, kl 10.00 CET.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Jörgen Larsson, CEO                                
Tel: 070-32118 00
jorgen@stillfront.com

Sofia Wretman, IR & Kommunikationschef
Tel: 0708-116430
sofia@stillfront.com                                    

OM STILLFRONT

Stillfront är en grupp av oberoende utvecklare, förläggare och distributörer av digitala spel – med visionen att bli den ledande gruppen av indie-spelutvecklare och förläggare. Stillfront är verksamt genom elva näst intill självständiga dotterbolag: Coldwood Interactive i Sverige, Power Challenge i Sverige och Storbritannien, Dorado Online Games på Malta, Simutronics i USA, Babil Games i UAE och Jordanien, eRepublik Labs på Irland och i Rumänien, Bytro Labs, OFM Studios, Goodgame Studios och Playa Games i Tyskland och Imperia Online i Bulgarien. Koncernens spel distribueras globalt och har sina huvudmarknader i Tyskland, USA, Frankrike, UK, och MENA. www.stillfront.com

UTVALDA SPEL

Stillfronts portfölj inkluderar spel för en mängd plattformar. Unravel och Unravel Two är omskrivna konsolspel som är utvecklat av Coldwood i samarbete med Electronic Arts. Supremacy 1914 och Call of War är krigsstrategispel utvecklade av Bytro Labs. ManagerZone är ett sportsmanagementspel som lanserades 2001. DragonRealms och GemStone IV är så kallade MUD-spel med en mycket lojal spelarbas. Siege: Titan Wars(TM) är ett populärt mobilspel utvecklat av Simutronics. Nida Harb III och Admiral är mobilstrategispel med mycket starka spelarbaser, vilka förläggs av Babil Games. World at War och War and Peace: Civil War är framgångsrika mobil-strategispel från eRepublik Labs. Online Fussball Manager är ett ledande sportsmanagementspel. Empire och BigFarm är stora IP:n som drivs av Goodgame Studios. Imperia Online, är ett massivt onlinestrategispel för både webbläsare och mobila plattformar utvecklat av Imperia Online.

Certified Adviser
FNCA, Telefon: +46 8 528 00 399, E-mail: info@fnca.se