Skip to content
Regulatory

Stillfront Group AB: MAU växte med 26% YoY

Stillfront Group AB (“Stillfront”) arbetar systematiskt med att förstärka spelportföljen för att optimera prestanda och avkastning/risk. Bland annat följer Stillfront löpande utvecklingen av antalet unika spelare av online-spelen på månatlig (MAU – Monthly Active User) och daglig (DAU – Daily Active User) basis.

Under fjärde kvartalet 2019 uppgick det genomsnittliga antalet MAU till 6 018 000 (jämfört med 4 770 000 MAU motsvarande period 2018). Genomsnittliga antalet DAU var 1 394 000 (jämfört med 1 140 000 DAU motsvarande period 2018). Fjärde kvartalet 2019 visade därmed en ökning med 26% avseende antal MAU och en ökning med 22% avseende antal DAU jämfört med fjärde kvartalet 2018.

Under tredje kvartalet 2019 var det genomsnittliga antalet MAU 5 342 000 och genomsnittliga antalet DAU 1 309 000. Under fjärde kvartalet 2019 ökade MAU därmed med 13% och DAU ökade med 6% jämfört med tredje kvartalet 2019.

”Som vanligt är fjärde kvartalet starkare än det föregående, och vi fortsätter ha god tillväxt på vår spelarbas på årsbasis, med fortsatt god monetisering. Det är glädjande att se att vi når nya rekordnivåer för MAU – under fjärde kvartalet gick EMPIRE: Age of Knights in i en global soft launch, vilket naturligt driver MAU något mer än DAU med testkampanjer i många länder”, kommenterar Jörgen Larsson, VD, Stillfront Group.

Totalt avser ovanstående siffror de intäktsmässigt 35 största online-spelen, dvs Call of War, Supremacy 1914, Conflict of Nations, ManagerZone, DragonRealms, GemStone IV, SIEGE: Titan Wars, SIEGE: World War II, Tank Storm, Admiral, Nida Harb 3, Strike of Nations, Age of Lords, World at War, War and Peace: Civil War, Vietnam War: Platoons, Game of Trenches, eRepublik.com, Online Fussball Manager, Goodgame Poker, Legends of Honor, Goodgame Empire, EMPIRE: Four Kingdoms, Big Farm, BIG FARM: Mobile Harvest, BIG COMPANY: Skytopia, EMPIRE: Millennium Wars (Mobilt), EMPIRE: WWIII (Browser), EMPIRE: Age of Knights, Imperia Online, Shakes & Fidget, Battle Pirates, War Commander, Vega Conflict och War Commander: Rogue Assault.

Detta är sista gången siffror på DAU och MAU publiceras separat. Från och med första kvartalet 2020, kommer den information angående Stillfronts portfölj av spel som delges, att publiceras i kvartalsrapporten. Därigenom tillser Stillfront att marknaden får all information vid ett tillfälle.

För mer information, vänligen kontakta:

Jörgen Larsson, VD
Tel: 070-32118 00, jorgen@stillfront.com

Denna information är sådan information som Stillfront Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 januari 2020, kl 08.00 CET.

Om Stillfront
Stillfront är en global koncern inom spelutveckling och marknadsledare inom free-to-play onlinespel. Vår diversifierade spelportfölj har två gemensamma nämnare; lojala användare och spel med långa livscykler. Organisk tillväxt och noggrant utvalda och genomförda förvärv utgör vår tillväxtstrategi och våra 650 medarbetare trivs i en organisation som präglas av entreprenörsanda. Våra huvudmarknader är USA, Tyskland, MENA, Frankrike och Storbritannien. Vårt huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige och bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.

För ytterligare information, besök: stillfront.com

Certified Adviser:
FNCA, Telefon: +46 8 528 00 399 E-mail: info@fnca.se

Discover more

Stillfront develops digital games for a diverse global audience and our broad games portfolio is enjoyed by around 50 million people every month.

stillfront-career-image-2

Subscribe and stay informed

recruitment_green

Stay up to date with our press releases

Subscribe and stay informed

Stay up to date with our press releases