Skip to content
Regulatory

Stillfront Group AB: MAU växte med 26% YoY

PRESSMEDDELANDE
2018-07-09

MAU växte med 26% YoY

Stillfront Group AB (“Stillfront”) arbetar systematiskt med att förstärka spelportföljen för att optimera prestanda och avkastning/risk. Bland annat följer Stillfront löpande utvecklingen av antalet unika spelare av onlinespelen på månatlig (MAU – Monthly Active User) och daglig (DAU – Daily Active User) basis.

Under andra kvartalet 2018 uppgick det genomsnittliga antalet MAU till 4 237 000 och genomsnittliga antalet DAU var 1 021 000. Motsvarande siffror för andra kvartalet 2017 var 3 354 000 MAU och 902 000 DAU (inklusive Goodgame Studios). Andra kvartalet 2018 visade därmed en ökning med 26% avseende antal MAU och en ökning på 13% avseende antal DAU jämfört med första kvartalet 2017.

Under första kvartalet 2018 var det genomsnittliga antalet MAU 4 893 000 och genomsnittliga antalet DAU 1 115 000. Under andra kvartalet 2018 minskade därmed MAU med 13% medan DAU minskade med 8% jämfört med första kvartalet 2018.

Under det andra kvartalet 2018 lanserades Unravel Two, som inte inkluderas i DAU/MAU-siffrorna. Sista dagarna av kvartalet lanserades EMPIRE: Millennium Wars som browserspel. Under kvartalet lanserades även Football Empire, som samförläggs av Stillfront Group, men som inte heller räknas in i DAU/MAU-siffrorna. Därmed släpptes inga online-spel med materiell inverkan på DAU eller MAU under andra kvartalet 2018. De tre starka spelen som släpptes i Q4 2017 (Nida Harb 3, BIG FARM: Mobile Harvest och War and Peace: Civil War) fortsätter att förfina sina användarbaser. Detta har lett till ett något mindre antal användare jämfört med föregående kvartal, men med högre engagemang och betalvillighet.

Totalt avser ovanstående siffror de intäktsmässigt 22 största onlinespelen, dvs Call of War, Supremacy 1914, Conflict of Nations, ManagerZone, DragonRealms, GemStone IV, SIEGE: Titan Wars, Tank Storm, Admiral, Nida Harb 3, Age of Lords, World at War, War and Peace: Civil War, eRepublik.com, Online Fussball Manager, Goodgame Poker, Legends of Honor, Goodgame Empire, EMPIRE: Four Kingdoms, Big Farm, BIG FARM: Mobile Harvest och EMPIRE: Millennium Wars. Siffrorna för Goodgame Studios (förvärvat Januari 2018) har inkluderats historiskt för att förbättra jämförbarheten.

Jörgen Larsson, VD, Stillfront Group, kommenterar

“Våra succélanseringar under Q4 2017 fortsätter att leverera, samtidigt som våra äldre spel fortsätter att underhålla sina spelare med nytt innehåll och kontinuerliga uppdateringar. Stickiness (DAU/MAU-ratio) fortsatte att växa även detta kvartal och monetiseringen av våra titlar är fortsatt väldigt stark. Jag ser fram emot ännu fler intressanta nya spelsläpp under andra halvåret, där vi har den starkaste pipeline av nya titlar vi någonsin haft”, säger Jörgen Larsson, VD, Stillfront Group.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Jörgen Larsson, CEO
Tel: +46 703 211 800
jorgen@stillfront.com

Sten Wranne, CFO
Tel: +46 705 851 258
sten@stillfront.com

OM STILLFRONT

Stillfront är en grupp av oberoende utvecklare, förläggare och distributörer av digitala spel – med visionen att bli den ledande gruppen av indie-spelutvecklare och förläggare. Stillfront är verksamt genom nio näst intill självständiga dotterbolag: Bytro Labs i Tyskland, Coldwood Interactive i Sverige, Power Challenge i Sverige och Storbritannien, Dorado Online Games på Malta, Simutronics i USA, Babil Games i UAE och Jordanien, eRepublik Labs på Irland och i Rumänien, OFM Studios i Tyskland och Goodgame Studios i Tyskland. Gruppens spel distribueras globalt, och har sina huvudmarknader i Tyskland, USA, Frankrike, UK, och MENA. För mer information, besök Stillfronts webbplats www.stillfront.com.

UTVALDA SPEL

Stillfronts portfölj inkluderar spel för en mängd plattformar. Unravel och Unravel Two är omskrivna spel som är utvecklade av Coldwood i samarbete med Electronic Arts. Supremacy 1914 och Call of War är krigsstrategispel utvecklade av Bytro Labs. ManagerZone är ett sportsmanagementspel som lanserades 2001. DragonRealms och GemStone IV är så kallade MUD-spel med en mycket lojal spelarbas. Siege: Titan Wars(TM) är ett populärt mobilspel utvecklat av Simutronics. Nida Harb III och Admiral är mobilstrategispel med mycket starka spelarbaser, vilka förläggs av Babil Games. World at War och War and Peace: Civil War är framgångsrika mobil-strategispel från eRepublik Labs. Online Fussball Manager är ett ledande sportsmanagementspel. EMPIRE och BIG FARM är stora brands som drivs av Goodgame Studios.

Nasdaq First North kortnamn: SF
Certified Adviser: Avanza Bank, telefon +46 8 409 421 20

Denna information är sådan som Stillfront Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 9 juli 2018 kl 08.30 CEST.