Skip to content
Regulatory

Stillfront Group AB: Ökat antal spelare, ökad spelarlojalitet för Stillfront

PRESSMEDDELANDE
6 juli, 2016

Stillfront: Ökat antal spelare, ökad spelarlojalitet

Stillfront Group AB (“Stillfront”) har nio spel, utöver så kallade longtail-spel, i sin portfölj varav åtta är onlinespel. Stillfront följer löpande utvecklingen av antalet unika spelare av onlinespelen på månatlig (MAU – Monthly Active User) och daglig (DAU – Daily Active User) basis.

Under andra kvartalet 2016 uppgick det genomsnittliga antalet MAU till 224 226 och motsvarande siffra för DAU var 69 494. Motsvarande siffror för andra kvartalet 2015 var 155 826 MAU och 50 619 DAU. Andra kvartalet 2016 visade alltså en ökning med 44% avseende antal MAU och 37% avseende antal DAU jämfört med andra kvartalet 2015.

Under första kvartalet 2016 var genomsnittligt antal MAU 278 712 och genomsnittligt antal DAU 80 550. Under andra kvartalet 2016 minskade således MAU med 19%, och DAU minskade med 14% jämfört med första kvartalet 2016. Den förbättrade DAU/MAU kvoten – ofta kallad stickiness – har ökat från 29% till 31%, vilket indikerar att de spelare som rekryterats under andra halvan 2015 och inledningen av 2016 uppvisar en tilltagande aktivitet och god lojalitet. Ovanstående siffror avser de intäktsmässigt fyra största spelen, dvs Call of War, Supremacy 1914, ManagerZone Football och ManagerZone Hockey.

Jörgen Larsson, VD, Stillfront Group, kommenterar

“Jag kan åter konstatera att våra spel har en stark attraktionskraft på spelarna, och att andelen dagligen återkommande spelare fortsätter att öka. Jag ser detta som en bekräftelse på att våra spel erbjuder spelarna underhållning under en lång tid, vilket är exakt i linje med Stillfronts strategi”, säger Jörgen Larsson, VD, Stillfront Group.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Larsson, VD
Tel: 070-321 1800
jorgen@stillfront.com

Sten Wranne, CFO
Tel: 0705-851258
sten@stillfront.com

Om Stillfront

Stillfront är en oberoende utvecklare, förläggare och distributör av digitala spel – med visionen att bli en ledande indie-spelutvecklare och förläggare. Stillfront är verksamt genom fem näst intill självständiga dotterbolag: Bytro Labs i Tyskland, Coldwood Interactive i Sverige, Power Challenge i Sverige och Storbritannien, Dorado Online Games på Malta och Simutronics i USA. Gruppens spel distribueras globalt, och har sina huvudmarknader i Sverige, Tyskland, USA och Sydamerika. För mer information, besök Stillfronts webbplats www.stillfront.com.

Utvalda Spel

Stillfronts portfölj inkluderar spel för en mängd plattformar. Unravel, utvecklat av Coldwood i samarbete med Electronic Arts, tilldelades på E3 och gamescom över 20 utmärkelser och lanserades i februari 2016. Supremacy 1914 och Call of War är krigsstrategispel utvecklade av Bytro Labs. ManagerZone är ett sportsmanagementspel som lanserades 2001. DragonRealms och GemStone IV är så kallade MUD-spel med en mycket lojal spelarbas. Lara Croft Relic Run(TM) är ett populärt mobilspel, utvecklat av Simutronics.

Nasdaq First North kortnamn: SF
Certified Adviser: Avanza Bank, telefon 08-4094 2120

Denna information är sådan som Stillfront Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 6 juli 2016 kl 09.00 CEST.